Kiedy skorzystać z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji korporacyjnych?

Obligacje przez wielu uważane są za najprostsze i przy tym bardzo bezpieczne instrumenty finansowe. Związane są jednak z nimi pojęcia, które nie dla każdego będą zrozumiałe. Mowa m.in. o prawie do wcześniejszego wykup obligacji korporacyjnych. Czym jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe. Oznacza to, że stanowią dowód długu, który emitent zaciągnął u nabywcy danej obligacji. Zobowiązuje się w nich do spełnienia z góry określonego świadczenia względem obligatariusza w terminie zapadalności papieru. Zazwyczaj ma ono formę pieniężną – emitent wypłaca nabywcy obligacji zainwestowane przez niego środki wraz z odsetkami. Obligacje korporacyjne cechują stosunkowo niskie ryzyko oraz niewielki zysk. Prawo do wypuszczenia na rynek tego typu papierów wartościowych posiadają przedsiębiorstwa, a jak przebiega emisja obligacji korporacyjnych tłumaczy artykuł na CzasObligacji. Można kupić je na rynku pierwotnym lub wtórnym. Wymagane jest do tego posiadanie rachunku maklerskiego w dowolnym biurze maklerskim.

Termin wykupu obligacji – co to?

Termin wykupu obligacji jest datą, w którym ona się kończy. Nazywany jest także datą zapadalności. W tym dniu nabywca obligacji zyskuje prawo do odzyskania zainwestowanych w obligację korporacyjną środków wraz z należnymi mu odsetkami. W przypadku, gdy termin wykupu wypada w dzień wolny od pracy, obligatariusz może domagać się wypłaty środków w kolejnym dniu roboczym. Zasady wyznaczania daty wykupu są ściśle ustalone przez rynek Catalyst.

Ze względu na czas trwania zobowiązania wyróżniamy 4 rodzaje obligacji korporacyjnych:

  • krótkoterminowe z terminem wykupu do 1 roku; nazywane są także bonami,
  • średnioterminowe z terminem wykupu od 1 roku do 5 lat,
  • długoterminowe z terminem wykupu powyżej 5 lat (rzadko spotykane w przypadku obligacji korporacyjnych),
  • wieczyste – bez terminu wykupu, jednak może być on określony jako pewne zdarzenia lub przesłanki, których zaistnienie będzie skutkować natychmiastową zapadalnością danej obligacji.

Czym jest prawo do wcześniejszego wykupu obligacji korporacyjnych i kiedy warto z niego skorzystać?

Prawo do przedwczesnego wykupu obligacji jest sytuacją, w której jedna ze stron (lub obydwie) ma prawo do wcześniejszego „zerwania umowy”. Może ono przysługiwać zarówno emitentowi (obligacja callable), jak i obligatariuszowi (obligacja putable). Jest to coraz częstsza praktyka, a najczęściej można zaobserwować ją w przypadku obligacji zabezpieczonych np. hipotecznych. Obligatariusz bardzo często domaga się wcześniejszego wykupu obligacji, gdy: naruszone zostały ustanowione warunki emisji, na jego niekorzyść zmieniły się realia rynkowe lub zauważył pogorszenie się sytuacji finansowej emitenta. We wszystkich 3 sytuacjach wcześniejszy wykup może być korzystny, gdy warunki na rynku będą sprzyjające. Ocena wymaga sporej wiedzy na temat działania systemu. Czasem także nabywcy decydują się na wcześniejszy wykup na skutek nagłego pogorszenia się własnej sytuacji finansowej. Warto jednak podkreślić, że w takiej sytuacji zarobek nabywcy obligacji jest mniejszy. Emitenci zazwyczaj decydują się na skorzystanie z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji korporacyjnych, na skutek szybszego niż zaplanowano zakończenia projektu oraz zrefinansowania długu. Zazwyczaj emitent w takiej sytuacji wypłaca nabywcy obligacji premię, by zrekompensować mu stratę przyszłych, oczekiwanych odsetek.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij