Jak starać się o polskie obywatelstwo

Jak starać się o polskie obywatelstwo?

Wielu cudzoziemców osiedlających się w Polsce wie, że mogą skorzystać z prawa do uzyskania polskiego obywatelstwa. Jednak w gąszczu skomplikowanych procedur zastanawiają się, od czego zacząć i w jaki sposób osiągnąć ten cel. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiadamy poniżej.

Jakie sposoby na uzyskanie polskiego obywatelstwa?

Choć istnieje kilka sposobów na uzyskanie obywatelstwa polskiego, procedury w większości przypadków są dość skomplikowane i długotrwałe, a osoby wnioskujące muszą wykazać się pełnym zaangażowaniem. Zdecydowanie najczęstszym sposobem na uzyskanie obywatelstwa w Polsce jest małżeństwo. Aby jednak móc ubiegać się o status polskiego obywatela, musi ono przetrwać przynajmniej 3 lata. Obywatelstwo polskie przez małżeństwo wyjaśnia wpis na LexAdvena.com, w którym opisano jakie warunki trzeba spełnić w takiej sytuacji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że cudzoziemiec zawierający związek małżeński nie otrzymuje obywatelstwa z tzw. automatu. O jego przyznanie może ubiegać się dopiero wtedy, jeśli spędził w Polsce nieprzerwanie 2 lata, posiada zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a zawarte małżeństwo nie może zostać rozwiązane przed upływem 3 lat.

Obywatelstwo polskie przyznawane jest na mocy prawa w przypadku małoletnich dzieci. Dzieje się tak w sytuacji, jeśli urodziły się na terenie Polski, jeden z rodziców jest Polakiem lub zostały znalezione na terenie RP, a ich rodzice pozostają nieznani. Również dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie nabywa je pod warunkiem, że miało to miejsce przed ukończeniem przez niego 16 lat. Przyjmuje się bowiem, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.

Może zostać nadane przez samego Prezydenta RP na bezpośredni wniosek cudzoziemca. W swoich konstytucyjnych kompetencjach nie jest w żaden sposób ograniczony, zatem może nadać obywatelstwo polskie właściwie każdemu cudzoziemcowi. Stosowne pismo składa się do wojewody lub konsula, w zależności od miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek przekazywany jest Prezydentowi RP za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych wraz z załączoną opinią. Przed przekazaniem wniosku do Prezydenta minister zwraca się do komendanta Głównego Policji lub Szefa ABW, w celu sprawdzenia, czy wnioskujący cudzoziemiec nie jest osobą poszukiwaną przez służby bezpieczeństwa. Prezydent w każdej chwili może zadecydować o skróceniu tej procedury.

Status polskiego obywatela można uzyskać również w drodze jego uznania. To leży z kolei w kompetencjach wojewody. Mogą o nie ubiegać się ci cudzoziemcy, którzy od wielu lat zamieszkują Polskę i w trakcie tego pobytu całkowicie zintegrowali się z polskim społeczeństwem, znają język polski, mają zapewniony lokal mieszkalny, stały dochód i szanują tutejszy porządek prawny. Procedura rozpatrywania wniosku wygląda podobnie co w przypadku nadawania obywatelstwa przez Prezydenta RP.

Jakie korzyści z polskiego obywatelstwa?

Mając obywatelstwo polskie, cudzoziemiec staje się jednocześnie członkiem Unii Europejskiej. Może zatem swobodnie podróżować po Europie i po świecie. Umożliwia to bowiem dyrektywa unijna o swobodnym przemieszczaniu się po krajach UE. Jeśli prowadzi na terenie Polski własny biznes, może korzystać z różnorodnych dotacji. Jako polski obywatel może studiować, uczyć się, a nawet korzystać z zagranicznych stypendiów. Przede wszystkim jednak może wreszcie spać spokojnie i czuć się bezpiecznie, gdyż nie grozi mu żadna deportacja.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij