Odszkodowania komunikacyjne – komu przysługuje

Odszkodowania komunikacyjne – komu przysługuje?

Intensywnie rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna w Polsce na przestrzeni dziesięcioleci doprowadziła do objęcia wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, znanym jako OC. Oznacza to, że osoby, które zostały poszkodowane w rezultacie wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego mogą liczyć na odszkodowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że nie przysługuje ono każdej osobie. W związku z tym w poniższym artykule przedstawione zostaną zasady, na których wypłacane jest odszkodowanie komunikacyjne. Kto może na nie liczyć?

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Odszkodowanie komunikacyjne to świadczenie pieniężne, na które może liczyć osoba poszkodowana. Zgodnie z polskim prawodawstwem świadczenie to przysługuje zarówno ze względu na szkodę osobową, jak i ze względu na szkodę rzeczową. Obejmuje ono m.in całościowy koszt leczenia, straty w mieniu, czy też pozwala na ubieganie się o odszkodowanie za utracony dochód. Należy jednak podkreślić, że może być ono wypłacone jedynie w rezultacie szkody będącej następstwem wypadku drogowego lub kolizji drogowej. Ponadto, co niezwykle istotne odszkodowanie komunikacyjne nie jest wypłacane sprawcy wypadku lub kolizji drogowej.

Pomimo tego, że odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonych wypłacane jest z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującego pojazd prowadzony przez sprawcę, to nie obejmuje ono osoby winnej wypadku lub kolizji drogowej. Ponadto ubezpieczenie komunikacyjne wypłacane jest ofiarom nawet w sytuacji, gdy do pojazdu nie było przypisane obowiązkowe ubezpieczenie OC. W przypadku braku polisy należne świadczenia zostają wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG wypłaci również odszkodowanie na rzecz ofiar w sytuacji, gdy dojdzie do bankructwa ubezpieczyciela.

Odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy – kiedy przysługuje?

Tak jak zostało to napisane wcześniej, odszkodowanie komunikacyjne przysługuje ofierze, jeżeli w wyniku wypadku lub kolizji w ruchu drogowym doszło do szkody osobowej lub rzeczowej. Należy również podkreślić, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby poszkodowane, które nie przyczyniły się do wypadku lub kolizji. Oznacza to, że na świadczenie liczyć mogą także niewinni pasażerowie w pojeździe sprawcy. Niemniej jednak należy doprecyzować, jak polskie prawodawstwo rozumie pojęcie szkody. Szczęśliwie dla ofiar wypadków i kolizji komunikacyjnych pojęcie szkody zgodnie z polskim prawodawstwem jest rozumiane dość szeroko, ponieważ obejmuje ono wszystkie zdarzenia, które powstały zarówno podczas, jak i w związku z:

  • wchodzeniem lub wychodzeniem z pojazdu mechanicznego,
  • załadowywaniem oraz rozładowaniem pojazdu,
  • chwilowym postojem lub całkowitym zatrzymaniem się pojazdu
    mechanicznego.

Innymi słowy, jeżeli w trakcie wyżej wymienionych okoliczności dojdzie do śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty lub uszkodzenia mienia, to ofiara może liczyć na odszkodowanie komunikacyjne. Warto również podkreślić, że świadczenie pieniężne będące rezultatem szkody osobowej lub rzeczowej będzie również wypłacone, jeżeli do wypadku lub kolizji drogowej doszło przez ruch zespołu pojazdów mechanicznych. Poprzez ten termin polskie prawo rozumie między innymi auto z przyczepą.

W związku z tym, że właściciel zobowiązany jest do wykupienia odrębnej polisy OC na pojazd mechaniczny oraz na przyczepę odszkodowanie komunikacyjne, w zależności od okoliczności, będzie wypłacone z jednego lub drugiego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Z kolei w przypadku wypadku będącego rezultatem ruchu pojazdów złączonych w celu holowania, świadczenie na rzecz ofiary zostanie wypłacone z polisy OC pojazdu holującego.

Podsumowanie

Podsumowując odszkodowania komunikacyjne wypłacane z polisy OC przypisanej do pojazdu mechanicznego sprawcy obejmuje zwrot kosztów leczenia, zniszczonego mienia czy też pozwala na walkę o zwrot utraconego dochodu. O odszkodowanie ubiegać się mogą wszystkie osoby, które stały się ofiarami kolizji lub wypadku drogowego. Może to być zarówno niewinny kierowca, pasażerowie (również ci, którzy jechali ze sprawcą) oraz piesi i rowerzyści.

______________________

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Kancelarii CITI

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij