Zostałeś poszkodowany w miejscu zatrudnienia lub podczas wykonywania czynności związanych z pracą poza zakładem? Pamiętaj, że możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Tylko w ubiegłym roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zgłoszone za pomocą formularza Z-KW wyniosła blisko 88 tysięcy! Nie ma wątpliwości, że ta liczba byłaby zdecydowanie większa, gdyby w zestawieniu uwzględniono wszystkie wypadki w pracy, a nie tylko te, które poszkodowani zdecydowali się zgłosić, starając się o odszkodowanie powypadkowe.

Wypadki przy pracy – odszkodowania

Zostałeś poszkodowany w miejscu zatrudnienia lub podczas wykonywania czynności związanych z pracą poza zakładem? Pamiętaj, że możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Tylko w ubiegłym roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które zostały zgłoszone za pomocą formularza Z-KW wyniosła blisko 88 tysięcy! Nie ma wątpliwości, że ta liczba byłaby zdecydowanie większa, gdyby w zestawieniu uwzględniono wszystkie wypadki w pracy, a nie tylko te, które poszkodowani zdecydowali się zgłosić, starając się o odszkodowanie powypadkowe.

Wypadek w pracy odszkodowanie – kto może się ubiegać?

Jak prawo definiuje wypadek w pracy? Jest to zdarzenie, będące skutkiem przyczyny zewnętrznej, które doprowadziło do śmierci albo urazu osoby wykonującej obowiązki związane z pracą. Należy zaznaczyć, że pod pojęciem obowiązków rozumie się zarówno te działania, które pracownik wykonywał z polecenia pracodawcy, jak i te, które wykonywał bez jego polecenia, ale w ramach obowiązków służbowych. Do obowiązków służbowych należą też podróże służbowe, jak i sama droga do pracy, dlatego we wszystkich wymienionych sytuacjach poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy – zarówno z ZUS, jak i od pracodawcy.

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje w wyżej wymienionych sytuacjach, za wyjątkiem zdarzeń, które miały miejsce z winy poszkodowanego, gdy ponosi on pełną odpowiedzialność za wypadek. Chodzi tu m.in. o niezastosowanie się do przepisów bezpieczeństwa, zaniedbań ze strony pracownika lub jego umyślnych działań. Również poszkodowany pracownik, który w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie ma co liczyć na odszkodowanie za wypadek w pracy.

Odszkodowanie za wypadek z ZUS i od pracodawcy

Odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS to jednorazowe świadczenie, które przyznawane jest za stały lub długotrwały (powyżej 6 miesięcy) uszczerbek na zdrowiu. O odszkodowanie z ZUS można starać się dopiero po ukończeniu leczenia i rehabilitacji. W przypadku osób, które w wyniku niezawinionego zdarzenia utraciły częściową lub całkowitą zdolność do pracy można starać się o rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli szkoda doznana przez pracownika nie została w pełni pokryta przez ZUS, wówczas może on wystąpić o odszkodowanie za wypadek w pracy od pracodawcy. Analogicznie, jak w przypadku renty z ZUS, jeżeli pracownik w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia stracił zdolność do wykonywania pracy albo wymaga stałej opieki medycznej, to wtedy można domagać się od pracodawcy wypłacania renty.

Odszkodowania powypadkowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ