Niezależnie od sporu, w jakim się znajdujemy, większość osób posiada przeświadczenie o swojej racji. W takiej sytuacji można łatwo uwierzyć, iż konflikt możemy rozwiązać na własną korzyść w postępowaniu sądowym. Rzeczywistość może okazać się inna.

Sąd opiera się na dowodach

To podstawa, którą powinniśmy mieć w pamięci. Nawet, jeżeli w sporze mamy racje sąd nie wyda orzeczenia o winie oponenta bez wiarygodnych dowodów. Przykładowo ciężej jest udowodnić przed sądem nienależyte wykonywanie obowiązków rodzicielskich z powodu alkoholizmu, jeżeli nigdy nie wezwaliśmy w takiej sytuacji policji. Sąd nie oprze się na słowach i emocjach, a tylko na dowodzie o którego dostarczenie musimy zadbać sami. Aby móc zrobić do skutecznie konieczny jest adwokat, który wesprze nas w zdobyciu materiału dowodowego.

Rozeznanie w przepisach prawnych

Może się okazać, że nie tylko nie posiadamy odpowiednich dowodów, ale również, iż nasze mniemanie o słuszności w świetle prawa jest nieprawdziwe. System prawny, w którym żyjemy nie jest idealny i posiada luki. To, co wydawać się może moralnie niesłuszne, naganne może nie być ujęte przez przepisy prawa. W takiej sytuacji wyegzekwowanie kary będzie niemożliwe. Adwokat wyklaruje naszą sytuację i wyjaśni jakie działania można podjąć, aby wymusić zmianę postępowania lub ukaranie oponenta w ramach obowiązującego prawa.

Uniknięcie sporu

Chociaż adwokat i jego działalność kojarzy się bezpośrednio z sądem, to w rzeczywistości każdy adwokat dąży do polubownego rozwiązania sporu i o ile to możliwe uniknięcia postępowania sądowego. W takiej sytuacji adwokat służy jako mediator między zwaśnionymi stronami i dąży do uzyskania kompromisowego, możliwego do zaakceptowania rozwiązania dla obydwu stron. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie dla skonfliktowanych stron, jeżeli ich sytuacja nie jest klarowna a wina jednej strony bezsprzeczna. Takie rozwiązania pozwala również na uniknięcie kosztów postępowania sądowego i daje możliwość współdecydowania o wyniku konfliktu.

Pamiętaj o działaniach drugiej osoby

Powinniśmy też mieć na uwadze, że druga strona najprawdopodobniej nie będzie się wahać, czy skorzystać z usług adwokata. Jeżeli pozostaniemy na sali sądowej zdani na siebie mimo słuszności naszej sprawy możemy rozprawę przegrać. Aby tego uniknąć powinniśmy korzystać z usług doświadczonego adwokata takiego jak polecana przez nas http://adwokat-klukowska.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ