Jak wygląda ustalanie spadkobierców w postępowaniu spadkowym

Jak wygląda ustalanie spadkobierców w postępowaniu spadkowym?

Przebieg postępowania o stwierdzenie nabycia spadku regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z KPC w celu stwierdzenia nabycia spadku spadkobierca musi złożyć w Sądzie Rejonowym odpowiedni wniosek, w którym wskazuje wszystkich pozostałych spadkobierców ustawowych. Następnie sąd sprawdza wniosek pod kątem formalnym i określa krąg spadkobierców.

Określenie kręgu spadkobierców

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wymienić wszystkich spadkobierców z imienia i nazwiska oraz podać ich adresy. Zazwyczaj nie jest to zadanie trudne, jednak w przypadku złożonych relacji rodzinnych (np. gdy wniosek składa dziecko spadkodawcy, który pozostawił po sobie dzieci nieznane wnioskodawcy), sytuacja może się skomplikować, a postępowanie – wydłużyć. W rozprawie uczestniczą wszyscy spadkobiercy i muszą oni złożyć zapewnienie spadkowe, czyli oświadczenie o wszystkim, co jest im wiadome o istnieniu innych potencjalnych spadkobierców lub o ewentualnym testamencie.

W sytuacji, gdy jeden z uczestników postępowania spadkowego wie o istnieniu innych spadkobierców, np. przyrodniego rodzeństwa, ale nie pozostaje z nimi w kontakcie, wnioskodawca będzie musiał spróbować ich odnaleźć. Nawet jeśli poszukiwania nie przyniosą skutku, próby odnalezienia spadkobierców muszą zostać podjęte i udokumentowane – wyjaśnia nasz rozmówca z Kancelarii Radcy Prawnego „De Iure” w Siemianowicach Śląskich.

Jak ustalić pozostałych spadkobierców?

Jeżeli wnioskodawca zna pozostałych spadkobierców z imienia i nazwiska, ale nie zna ich miejsca zamieszkania, musi spróbować ustalić ich adres. W tym celu powinien złożyć zapytanie w biurze adresowym gminy – do podjęcia tego kroku potrzebny jest ostatni znany adres poszukiwanej osoby. Alternatywą jest wniosek o udostępnienie informacji meldunkowych do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA. Negatywne odpowiedzi z ww. instytucji stanowią tzw. uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu stron nie jest znane wnioskodawcy. W tym momencie sąd podejmuje próbę ustalenia adresów w bazie PESEL, a jeśli i takie działanie nie przynosi skutku, ustala dla stron kuratora z urzędu.

W sytuacji, gdy w ogóle nie wiadomo, kto jest spadkobiercą (nie jest znane nazwisko, nie wiadomo, czy ta osoba żyje), właściwą drogą jest poszukiwanie spadkobierców przez ogłoszenie. Zgodnie z art. 673 i 674. § 1. wnioskodawca powinien przygotować ogłoszenie zawierające:

  • imię, nazwisko, zawód, ostatnie miejsce zamieszkania i datę śmierci spadkodawcy,
  • wskazanie majątku pozostałego po spadkodawcy,
  • wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięcie w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

i zamieścić je w piśmie poczytnym w całym kraju (np. w „Rzeczpospolitej”). Ogłoszenie wiąże się z dość dużym wydatkiem, dlatego najpierw warto spróbować innych metod ustalenia spadkobierców: popytać wśród dalszych krewnych i znajomych spadkodawcy, a także skorzystać z porady prawnej. Po upływie 6 miesięcy od publikacji ogłoszenia sąd wyznacza kolejną rozprawę. Jeśli w tym czasie żądania nie zgłosił poszukiwany spadkobierca, sąd stwierdza nabycie spadku przez osoby wskazane w oryginalnym wniosku.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij