Kiedy sprawy o odszkodowania górnicze są rozpatrywane na drodze sądowej?

Oczywiście o zrekompensowanie szkód wywołanych przez zakład górniczy można starać się tylko wtedy, gdy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością tego zakładu a owymi szkodami. Artykuł 151 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z roku 2011 mówi, że w pierwszym kroku poszkodowany winien zwrócić się ze swoim roszczeniem do sprawcy szkody i podjąć próbę zawarcia z nim satysfakcjonującej obie strony ugody.

Najczęstsze przyczyny wyczerpania postępowania ugodowego

W zasadzie odpowiedź na nasze tytułowe pytanie nasuwa się samoistnie już po przeczytaniu tego, co napisaliśmy powyżej. O rozstrzygnięcie sprawy o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w drodze sądowej można wnioskować tylko wtedy, gdy zainteresowane strony mimo prób, nie zawarły przedsądowego porozumienia. Niestety zakłady górnicze nader często odmawiają uznania roszczeń z tytułu powodowanych przez nie szkód górniczych, co rzecz jasna prowadzi wprost do wyczerpania  postępowania ugodowego. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest zazwyczaj twierdzenie, że konkretne szkody nie mają żadnego związku z prowadzoną przez zakład działalnością lub też uznanie żądań wnioskodawcy za zbyt wygórowane. Oczywiście do polubownego porozumienia nie dochodzi również wówczas, gdy poszkodowany uzna, że proponowane przez kopalnię zadośćuczynienie go nie zadowala. Dużo fachowych informacji dotyczących omawianego tematu znaleźliśmy na internetowej stronie firmy KOMPENSATA z Rudy Śląskiej specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań od zakładów górniczych.

Dochodzenie rekompensat za szkody górnicze na drodze sądowej

Szkody górnicze powodowane działalnością zakładów wydobywczych dotyczą najczęściej obiektów budowlanych w tym oczywiście także domów jednorodzinnych, dróg, gruntów oraz plonów. Może to być przechył budynku, popękane ściany, zalewanie piwnic, zapadanie się gruntu, a nawet ucieczka wód gruntowych, która może powodować zmniejszenie plonowania upraw roślinnych. We wszystkich takich przypadkach, a także w razie konieczności dodatkowego zabezpieczenia budynku przed potencjalnymi szkodami górniczymi można ubiegać się o zrekompensowanie strat, naprawę uszkodzeń lub o zwrot poniesionych kosztów. Zakłady górnicze na ogół nie są zbyt skore do uznawania roszczeń osób poszkodowanych, albo też zaniżają wartość ich strat. Wszystkie takie sporne sytuacje może rozstrzygnąć jedynie sąd. Ponieważ jednak do udowodnienia winy kopalni  i wycenienia poniesionych strat każdorazowo potrzebne są specjalistyczne ekspertyzy, warto  powierzyć całą rzecz firmie, która zawodowo prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem rekompensat za szkody górnicze.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij