Majątek a rozwód – ważne informacje

Majątek a rozwód – ważne informacje

Do najcięższych sytuacji w życiu, zaraz obok ciężkiej choroby lub śmierci bliskiej osoby, z pewnością zaliczyć można rozwód. Każde z wymienionych zdarzeń posiada inną specyfikę, jednak nie da się zaprzeczyć ich nieodwracalnemu wpływowi na codzienne funkcjonowanie. Wiąże się z nimi również konieczność załatwienia spraw w sądzie bądź u notariusza lub adwokata, które związane są np. ze spadkiem bądź podziałem majątku. Jak sobie radzić w przypadku rozwodu? Co zrobić, by móc w spokoju odbudowywać filary swojego życia, nie będąc zmuszonym do ciągłego przebywania w sądzie i kancelariach?

Podstawowe regulacje, stanowione przez prawo rodzinne

Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy mężem i żoną powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że każdy przedmiot, nabyty przez któregokolwiek z małżonków, staje się wspólną własnością obu osób. Dotyczy to jednak jedynie majątku nabytego od momentu zawarcia małżeństwa. Przedmioty, które jeden ze współmałżonków uzyskał wcześniej, stanowią jego odrębny majątek. Podobnie jest w przypadku przedmiotów nabytych drogą dziedziczenia, zapisu lub darowizny. Jest to szczególnie ważne do uwzględnienia w przypadku rozwodu. Kiedy drogi życiowe małżonków rozeszły się, każde z nich może „odzyskać” to, co posiadało na własność jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Wszystko to natomiast, co para nabyła już jako małżeństwo, zostanie podzielone pomiędzy obie osoby. A jak sprawa się przedstawia, jeżeli małżonkowie posiadali wspólny kredyt, np. mieszkaniowy?

Podział majątku a kredyt

W obecnych czasach kredyty hipoteczne są powszechne. Większość małżeństw, nie mając do dyspozycji nieruchomości pozostawionej lub sprezentowanej przez rodziców, decyduje się na zakup własnego mieszkania, biorąc na siebie wspólnie to wieloletnie zobowiązanie. Niestety, w sytuacji rozwodu dzielone są jedynie aktywa i pasywa, natomiast podział nie dotyczy zobowiązań. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że obydwoje dotychczasowi małżonkowie muszą regulować zaciągnięte wspólnie zobowiązania. Separacja, mimo powstania w jej wyniku rozdzielności majątkowej, również nie rozwiązuje w żaden sposób kwestii kredytów. Co ciekawe, obciążona hipoteką nieruchomość może w wyniku podziału majątku stać się własnością jednego z byłych małżonków, jednak kredyt obciąża również drugiego z nich. Niezbędna będzie w takiej sytuacji pomoc prawna, której udzieli adwokat. Może on pomóc w rozmowach z bankiem, z sądem oraz z byłym współmałżonkiem. Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli sytuacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas, to bank może uzyskać stosowny tytuł wykonawczy, uprawniający do egzekwowania długu za pośrednictwem komornika. Podobnie jest w przypadku długów podatkowych, które obciążają zarówno męża, jak i żonę. Warto o tym pamiętać i starać się być zorientowanym w tym temacie, tak by nie musieć spłacać po rozwodzie zaległości podatkowych byłego współmałżonka.

W jaki sposób dzielony jest majątek?

Zazwyczaj majątek wspólny po rozwodzie dzieli się według zasady „pół na pół”. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, związane m.in. z tym, który z małżonków w większym stopniu przyczynił się do powstania owego majątku. Uwzględnia się wówczas także nakład osobistej pracy, dotyczący wychowania dzieci i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jeżeli majątek nie może być podzielony „pół na pół”, wówczas zasądza się jednemu z małżonków całość danej rzeczy (np. samochodu) z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka.

Na jakich zasadach zasądzane są alimenty?

Jeżeli jedna z osób jest wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego, a stopa życiowa drugiej osoby znacznie się pogorszyła w wyniku rozwodu, to może ona rościć sobie prawo do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego. Jeżeli natomiast obie osoby są winne zaistniałej sytuacji, to mogą wzajemnie żądać od siebie alimentów, ale jedynie na zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych. Podobnie jest w przypadku rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o braku winy którejkolwiek ze stron. Wtedy jednak obowiązek alimentacyjny ograniczony zostaje do upływu 5 lat od momentu, kiedy uprawomocnił się wyroku rozwodowy. W niejasnych sytuacjach, zawsze warto zwrócić się do adwokata z prośbą o porady prawne. Pomoc prawna dla osoby znajdującej się w niedostatku może okazać się niezwykle efektywna, a doświadczony specjalista będzie potrafił dowieść przed sądem racji swojego klienta.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij