Ucierpiałeś na skutek błędu medycznego? Ktoś z twoich bliskich zmarł w wyniku błędu lekarskiego? Odszkodowanie oczywiście nie zrekompensuje wyrządzonej szkody, jednak w wielu przypadkach może stanowić dla poszkodowanego lub jego rodziny „ostatnią deskę ratunku” – np. gdy poszkodowany na skutek błędu medycznego pacjent, stracił zdolność do wykonywania pracy albo w przypadku jego śmierci, rodzina utraciła głównego żywiciela. Sprawdź, jakie sytuacje zaliczane są do błędów lekarskich i jakie są możliwości starania się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Błędy medyczne – odszkodowanie

Ucierpiałeś na skutek błędu medycznego? Ktoś z twoich bliskich zmarł w wyniku błędu lekarskiego? Odszkodowanie oczywiście nie zrekompensuje wyrządzonej szkody, jednak w wielu przypadkach może stanowić dla poszkodowanego lub jego rodziny „ostatnią deskę ratunku” – np. gdy poszkodowany na skutek błędu medycznego pacjent, stracił zdolność do wykonywania pracy albo w przypadku jego śmierci, rodzina utraciła głównego żywiciela. Sprawdź, jakie sytuacje zaliczane są do błędów lekarskich i jakie są możliwości starania się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne są jedyną szansą na zadośćuczynienie pacjentowi poszkodowanemu w wyniku błędu lekarskiego lub w przypadku śmierci pacjenta, jego rodzinie. O odszkodowanie od szpitala, w którym doszło do błędu lekarskiego można ubiegać się obecnie zarówno na drodze sądowej, jak i poprzez specjalną komisję, która orzeka o błędach medycznych – to rozwiązanie jest dużo tańszą opcją, niż skierowanie sprawy do sądu. Możliwe jest również skierowanie sprawy karnej przeciwko lekarzowi, który popełnił błąd lekarski. By skutecznie ubiegać się o odszkodowania za błędy medyczne należy dysponować pełną dokumentacją medyczną, w której zawarte są informacje na temat np. nieprawidłowo wykonanej operacji, czy też złej diagnozy.

Odszkodowanie za błąd lekarski

O odszkodowanie za błąd lekarski można się starać w sytuacji, gdy na skutek błędu lekarza, pielęgniarki, czy też błędów danej placówki medycznej lub naruszenia praw pacjenta doszło negatywnych następstw na zdrowiu albo życiu pacjenta. O odszkodowanie za błąd lekarski można się ubiegać choćby w takich sytuacjach jak: zakażenie w szpitalu wirusem lub bakterią, w przypadku błędów diagnostycznych, błędów terapeutycznych i błędów okołoporodowych. W przypadku zakażeń najczęściej winę ponosi placówka medyczna, więc poszkodowany lub jego rodzina powinni się starać o odszkodowanie od szpitala. Z kolei wymienione już błędy diagnostyczne, terapeutyczne, czy okołoporodowe będą zapewne zakwalifikowane przez sąd lub komisję jako błędy lekarskie, więc poszkodowany lub jego rodzina powinni się ubiegać o odszkodowanie za błąd lekarski. W przypadku jeżeli sam poszkodowany nie może starać się o zadośćuczynienie (gdyż zmarł w wyniku błędu lekarskiego), wówczas o odszkodowanie od szpitala lub odszkodowanie za błąd lekarski mogą ubiegać się: małżonek, dzieci oraz wnuki, a także rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, konkubenci, jak również inne bliskie osoby, o ile zostanie udowodniony związek ze zmarłym.

Odszkodowania powypadkowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ