Jeżeli tu trafiłeś to pewnie zastanawiasz się, jakie można uzyskać odszkodowanie i inne świadczenia dla motocyklisty za wypadek? Odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy wypadku, zadośćuczynienie od sprawcy wypadku, renta wyrównująca utratę dochodów (w przypadku utraty zdolności do pracy), a także zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, przejazdów związanych z leczeniem – o to przede wszystkim może starać się motocyklista w ramach odszkodowania powypadkowego. Z kolei w przypadku wypadku śmiertelnego z udziałem motocyklisty jego bliscy mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, jak również o rentę po zmarłym i zwrot kosztów pogrzebu – analogicznie jak w przypadku każdego innego wypadku komunikacyjnego

Wypadek motocyklisty – odszkodowanie

Jeżeli tu trafiłeś to pewnie zastanawiasz się, jakie można uzyskać odszkodowanie i inne świadczenia dla motocyklisty za wypadek? Odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy wypadku, zadośćuczynienie od sprawcy wypadku, renta wyrównująca utratę dochodów (w przypadku utraty zdolności do pracy), a także zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, przejazdów związanych z leczeniem – o to przede wszystkim może starać się motocyklista w ramach odszkodowania powypadkowego. Z kolei w przypadku wypadku śmiertelnego z udziałem motocyklisty jego bliscy mogą ubiegać się o odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, jak również o rentę po zmarłym i zwrot kosztów pogrzebu – analogicznie jak w przypadku każdego innego wypadku komunikacyjnego

Wypadek na motocyklu odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek na motocyklu należy się tym kierowcom jednośladów, którzy doznali zarówno szkód na ciele, jak i szkód materialnych, o ile wypadek nie był z ich winy. Kluczową rolę we wskazaniu winnego odgrywa sporządzona na miejscu zdarzenia notatka policji. To niezwykle ważny dokument, który ma istotne znaczenie w procesie ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe. Należy go dołączyć do możliwie kompletnej dokumentacji medycznej i rachunków za lekarstwa, rehabilitację, a także innych kosztów związanych z wypadkiem i jego konsekwencjami – wszystko to trzeba dostarczyć do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Odszkodowanie za wypadek na motocyklu wypłacane jest tak, jak w przypadku innych zdarzeń komunikacyjnych z polisy OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku nie ma ważnej polisy OC lub sprawcy zdarzenia nie udało się ustalić to wówczas odszkodowanie wypłacane jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Również takie świadczenia jak zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, czy też zwrot kosztów pogrzeby wypłacane są z UFG.

Odszkodowania powypadkowe motocykl

Podsumowując, na co może liczyć poszkodowany motocyklista? Na zwrot kosztów leczenia szpitalnego i rehabilitacji, wyrównanie dochodów związanych z utratą pracy na skutek kalectwa, zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu, rentę po wypadku, zwrot kosztów naprawy uszkodzonego motocykla. Odszkodowania powypadkowe w przypadku zdarzeń drogowych często są zaniżane przez firmy ubezpieczeniowe. Jeżeli chcesz mieć pewność, że otrzymałeś godziwe odszkodowanie za wypadek na motocyklu zwróć się po pomoc do kancelarii, która ma doświadczenie w tego typu sprawach. Kwota, którą uzyskasz na pewno będzie wyższa, niż ta, jaką zaproponuje ci firma ubezpieczeniowa.

Odszkodowania powypadkowe

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ