Podział Majątku Po Rozwodzie – Co Powinieneś Wiedzieć?

Rozwód to stresujący czas dla każdej ze stron. Mimo targających uczuciami emocji nie należy zapominać o swoich prawach do nabytego w czasie trwania małżeństwa majątku. Wiele rozwodzących się osób często stawia cały swój dorobek „na jedną kartę”, byle szybciej odciąć się od byłego partnera i spraw z nim związanych. Nie należy jednak poświęcać pracy włożonej w nabywanie majątku, aby po rozwodzie zostać bez przysłowiowego „grosza”. Co należy wiedzieć o podziale majątku po rozwodzie i jak zadbać o majątek osobisty?

Ustawowa wspólność majątkowa i intercyza- czym się różnią?

Wraz z zawarciem małżeństwa, małżonkowie godzą się na wspólne zarządzanie i odpowiadanie za wszelkie dobra materialne i finansowe, nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Zgodnie z podstawą prawną, każdy z małżonków ma równość udziałów w majątku wspólnym. Zjawisko to nazywane jest fachowo ustawową wspólnością majątkową.

Odwrotnością wspólności majątkowej jest intercyza, inaczej kojarzona jako rozdzielność majątkowa. Podstawą jej zawarcia jest sporządzenie dokumentu (umowy majątkowej) w formie aktu notarialnego, w którym zdefiniowane zostanie, jakie dobra przysługiwać będą każdemu z małżonków. Po podpisaniu dokumentu, dochody z majątku wspólnego przestają istnieć, lub, gdy intercyza podpisana została przed zawarciem związku małżeńskiego – majątek wspólny nie powstaje. Zaletą intercyzy jest to, że po orzeczeniu wyroku rozwodowego, sąd nie prowadzi postępowania o podział majątku.

Jak podzielić majątek wspólny?

Aby mogło dojść do podziału majątku wspólnego, najpierw należy określić, co wchodzi w jego skład, a co w skład majątku jednego i drugiego małżonka.

Skład majątku wspólnego

Majątek wspólny to przede wszystkim wszelkie dochody w postaci wynagrodzeń małżonków, świadczeń socjalnych lub wierzytelności. Do majątku wspólnego zaliczać należy również udziały i akcje w spółkach kapitałowych oraz prawo do lokalu na podstawie umowy najmu i prawa spółdzielcze do lokalu.

Skład majątku osobistego

Do majątku osobistego każdego małżonka zalicza się wszystko to, czego dorobił się on przed chwilą zawarcia związku małżeńskiego oraz niektóre dobra nabyte w jego trakcie. Są to przede wszystkim zgromadzone finanse i wartościowe przedmioty. Jako majątek osobisty określa się także darowizny i przedmioty nabyte wskutek dziedziczenia (na przykład dom, mieszkanie, działka itp.), o ile darczyńca nie wspomniał o przydzieleniu darowizny także drugiemu z małżonków. Majątkiem osobistym będą również przedmioty codziennego użytku każdego z małżonków oraz finanse nabyte z tytułu odszkodowań, zadośćuczynień lub z uwagi na prawa autorskie. Składem majątku osobistego każdego z małżonków będą również wszelkie zdobyte nagrody, takie jak wygrana w konkursie czy premia do wypłaty.

Załącznik:
majątek po rozwodzie.jpeg

alt=”podział majątku po rozwodzie”

Sprawa w sądzie o podział majątku

Choć rozwód może dojść do skutku tylko za sprawą sądu, inaczej jest w przypadku sprawy dotyczącej podziału majątku wspólnego małżonków. Podział wspólności ustawowej może zostać dokonany również bez udziału sądu, co nazywane jest ugodą. Małżonkowie mogą wspólnie dojść do porozumienia, określając, jak należy podzielić ich udziały w majątku wspólnym. W trakcie sprawy o podział majątku, poza dużym stresem, należy liczyć się z ogromnymi kosztami i długim czasie trwania procesu. Jeśli jednak małżonkowie wspólnie ustalą, co z majątku wspólnego przypadnie jednemu z małżonków, a co drugiemu, wszystko potoczyć się może znacznie sprawniej i bez generowania kolejnych kosztów.

Od czego zacząć ugodowy podział majątku?

Podstawą dokonania ugody jest – po prostu – ustalenie podziału wspólnego majątku. Następnie małżonkowie mają za zadanie podpisanie umowy o podział majątku oraz sporządzenie aktu notarialnego (dokumentu o rozdzielności majątkowej), co należy uczynić z pomocą notariusza. Po uzgodnieniu umowy i podpisaniu potrzebnych dokumentów podział majątku wspólnego następuje niemal natychmiastowo i bezproblemowo.

Brak porozumienia = sprawa w sądzie

W momencie gdy jednak małżonkowie nie doszli do porozumienia, należy złożyć do sądu wniosek o podział majątku. Aby sąd mógł orzec w sprawie o podział majątku, najpierw przeprowadzone muszą zostać bardzo dokładne obliczenia. Do ich wykonywania powoływani są biegli. Obliczeniom podlega cała wspólność majątkowa, a proces obliczeń jest bardzo czasochłonny.

Przeprowadzenie przed sąd procesu to jednak nie wszystko, gdyż złożony może zostać wniosek o stwierdzenie nierównych udziałów jednego z małżonków w nabywaniu majątku. Każdy z małżonków ma prawo odwołać się od postępowania sądowego i zażądać większej części majątku wspólnego, jeśli wykaże, że miał większy wkład w jego nabywanie. Co więcej, każdy małżonek może złożyć wniosek, mówiący o tym, że ten włożył więcej pracy w wychowanie dzieci, wówczas sąd może podzielić wspólność z korzyścią dla wnioskującego.

Warto wiedzieć, że sprawy o podział wspólności majątkowej trwają naprawdę długo i są bardzo kosztowne. Dodatkowo żaden małżonek nie ma pewności, że dostanie akurat tę część rozdzielności majątkowej, która jest mu potrzebna. Warto więc dojść do porozumienia i ustalić rozdzielność majątkową podczas rozmowy przeprowadzonej w formie np. mediacji. Podział majątku wspólnego może powstać w formie polubownej, bez stwierdzania nierównych udziałów i wydawania dużych sum pieniężnych na procesy sądowe.

Adwokat jako reprezentant przed sądem

Rozwód i procesy z nim związane to ogromny stres zarówno dla jednego, jak i drugiego małżonka. W momencie, gdy dochodzi do procesu dotyczącego ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, dobrze sprawdzi się pomoc adwokacka przy podziale majątku. Dobry adwokat obiektywnie i bez odczuwania trudnych emocji będzie w stanie określić, jakie szanse na otrzymanie wartościowych dóbr w podziale majątku ma jego klient. Co więcej, prawnik pomoże w argumentacji wniosku i udzieli wsparcia w sprawach dotyczących samego rozwodu.

Żaden z małżonków nie powinien brać spraw dotyczących rozwodu lub podziału majątku w swoje ręce, gdyż towarzyszące procesom emocje, mogą uniemożliwić dobrą argumentację, a co za tym idzie, uzyskanie korzystnych decyzji sądu. Dobra kancelaria prawna i adwokat pomogą w szybkim uzyskaniu rozwodu i sprawiedliwego podziału majątku, jednocześnie odciążając swojego klienta.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij