W Prawie Gospodarczym mieści się zbiór odpowiednich aktów prawnych, na podstawie których ustala się odpowiednie stosunki i relacje gospodarcze. Dotyczy to często kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, a danym krajem, jak i między wybranymi podmiotami gospodarczymi. Prawo Gospodarcze ustala jeszcze, jakie możliwości posiada państwo w zakresie gospodarki danego kraju. Zaznacza, jakie możliwości interwencyjne posiada w stosunku do konkretnych podmiotów gospodarczych. Nie obowiązuje specjalny kodeks prawa gospodarczego. Aktualny jest prawo w postaci spisanych ustaw, które dokładnie określają zakres funkcjonowania gospodarki.

Prawo gospodarcze – prywatne

Prywatne prawo gospodarcze

Prywatne prawo gospodarcze uwzględnia przepisy związane ze stosunkami między podmiotami gospodarczymi, kontrolę relacji między firmami i przedsiębiorstwami, a samym klientem (konsumentem). Na tej podstawie wyróżnia się poszczególne formy gospodarcze, rodzaje spółek i innych działalności gospodarczych. Liczą się jeszcze odpowiednie prawa związane z kontrolowaniem czynności handlowych.

Czasami “Prywatne prawo gospodarcze” określane jest jako “Prawo handlowe”. Natomiast warto zaznaczyć, że Prywatne Prawo Gospodarcze posiada o wiele większy zakres. Następuje tak, ponieważ w zakresie tego prawa wchodzą nie tylko przepisy handlowe, ale również dotyczące upadłości, skutków wynikających z łamania i inne przepisy.

Kiedy działalność gospodarcza?

Prawo gospodarcze - Kiedy działalność gospodarcza?

Z działalnością gospodarczą mamy do czynienia, gdy odpowiednia firma realizuje pewne usługi bądź sprzedaje produkty w sposób ciągły i zarobkowy. Najczęściej spotykane formy przedsiębiorstw to: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. W Prawi Gospodarczym przedstawione są odpowiednie warunki, które należy spełnić, w celu założenia wybranej formy działalności.

Aktualnie założenie działalności gospodarczej jest możliwe przez internet, więc nie musimy wybierać się do urzędów państwowych, aby się tym wszystkim zająć. Dzięki temu już w przeciągu kilku minut składamy i wysyłamy wniosek o założenie działalności gospodarczej. Jest on następnie rozpatrywany w wyznaczonym terminie. Możemy więc liczyć na odpowiedź, którą otrzymamy na nasz adres email.

Takie ułatwienie sprawiło, że wiele młodych osób postanowiło założyć jednoosobową działalność gospodarczą, a później spółkę. Rozwinęli się w szybkim tempie i przez to zaczęli jeszcze lepiej wpływać na ogólną gospodarkę kraju. Możliwe, że w naszym przypadku byłoby podobnie. Wystarczy tylko znaleźć pomysł na biznes, a następnie założyć firmę. Do dzieła!

Najważniejsze podstawy Prawa Gospodarczego

Najważniejsze podstawy prawa gospodarczego

Prawo Gospodarcze ukazuje nam ważne założenia i cele ekonomiczne. Na ich podstawie całe Państwo działa tak, jak powinno. Z tego względu zakres wszystkich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a konsumentami, jak i pomiędzy podmiotami gospodarczymi, znajdują się w umowach cywilno-prawnych. Wszystkie zgromadzone są w tak zwanym “Kodeksie Cywilnym”.

  • Ważna zasada Prawa Gospodarczego to “Wolność Gospodarcza” – jest to zgodne z artykułem 20 Konstytucji RP. Na jej podstawie dowiadujemy się, jaka jest definicja “Działalności Gospodarczej” – to działalność zarobkowa, którą wykonuje się przez cały czas, dotyczy budownictwa, wydobywania kopalin, produkcji dóbr konsumpcyjnych bądź świadczenia usług. W tym Prawie Gospodarczym określa się jeszcze inne formy działalności gospodarczej, na przykład: warzywnictwo, leśnictwo, rolnictwo, działalność agroturystyczna, ogrodnictwo i inne.
  • Druga zasada Prawa Gospodarczego to “Ochrona majątku” – następuje to w celu zabezpieczenia państwa i ochrony własności. Państwo jest tutaj prawdziwym monopolistą, co oznacza, że jego pozycja na rynku gospodarczym jest najsilniejsza. Na tej podstawie obowiązuje zasada praworządności – określa ona, że instytucje państwowe działają zgodnie z przepisami prawnymi.
  • Trzecia zasada Prawa Gospodarczego to “Ograniczona ingerencja państwa w gospodarkę kraju” – określana jest również jako zasada 3d, która obejmuje: deregulacje, demonopolizm i decentralizację.

Tak wygląda Prawo Gospodarcze w Polsce, do którego zarówno instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i konsumenci muszą się dostosować. W tym celu należy być na bieżąco z nowymi ustawami, które są zatwierdzane i wprowadzane w życie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ