Pomoc frankowiczom – jak wybrać kancelarię prawną do odzyskania należności

Pomoc frankowiczom – jak wybrać kancelarię prawną do odzyskania należności?

Inicjowanie spraw sądowych przez klientów banków, którzy w przeszłości zaciągnęli kredyty w walucie franka szwajcarskiego, to czasem jedyne wyjście z sytuacji stale rosnącego zadłużenia. Na szczęście, z roku na rok i z miesiąca na miesiąc takich spraw przybywa na wokandach – oznacza to, że klaruje się pewien schemat dotyczący rozwiązywania problemów frankowiczów – często z pozytywnym dla nich zakończeniem. W poniższym tekście odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, dotyczące właśnie takich spraw. Co frankowicz może uzyskać od sądu? Jak wybrać kancelarię adwokackąradcowską lub adwokacką, która najlepiej będzie reprezentowała nas w sporze z bankiem? I wreszcie: jak i gdzie złożyć pozew przeciwko danej instytucji finansowej? Zapraszamy do lektury!

 

Co można uzyskać, pozywając bank w sprawie dotyczącej kredytu w obcej walucie (CHF)?

Skierowanie sprawy przeciwko bankowi w tak zwanej „sprawie frankowej” może doprowadzić do sytuacji, w której:

 • sąd uznana, że umowa jest nieważna,

 • sąd uzna, że umowa wiąże strony, ale bez indeksacji (bez odwołania do CHF – „przewalutowanie” kredytu).

Generalnie, prawomocne zakończenie sprawy przed sądem może znacząco obniżyć zobowiązania wobec banku, a nawet zakończyć konieczność wykonywania umowy.

 

Czego domagać się w sądzie, w sprawie przeciwko bankowi?

Zwykle sugerujemy każdorazowo występować przeciwko bankowi z najdalej idącym roszczeniem – chodzi o zwrot przez bank nienależnie pobranych rat kapitałowych oraz odsetkowych w związku z nieważnością umowy (roszczenie główne). Jednocześnie w jednym pozwie należy przedstawiać żądanie ewentualne, to jest w postaci domagania się od banku zwrotu kwot nadpłaconych w związku z bezpodstawnym stosowaniem do rozliczeń franka szwajcarskiego.

 

Zasadnym jest również domaganie się ustalenia przez sąd nieważności umowy. Złożenie takiego roszczenia w dużej mierze wynika z braku jednolitej linii orzeczniczej i jest istotne z uwagi na możliwość uznania przez sąd, że umowa, co prawda jest nieważna, ale sąd z różnych względów nie widzi podstaw do zasądzenia roszczeń pieniężnych.

 

Frankowicze w sądzie, czyli jak wygląda sprawa przeciwko bankowi?

Odpowiedzi na pytania przedstawione poniżej dotyczą przede wszystkim przebiegu „spraw frankowych” – wyboru sądu, czasu trwania postępowania, a także kosztów wniesienia pozwu oraz tego, co może się dziać z kredytem w walucie CHF w trakcie prowadzenia sprawy.

 

Jak długo trwa sprawa przeciwko bankowi?

Długość procesu w dużej mierze zależy od tego, który sąd rozpatruje sprawę „frankowicza”. Obecnie można założyć, że proces potrwa około 2 do 3 lat w pierwszej instancji oraz od roku do 2 lat w drugiej instancji. W wielu sprawach frankowych jest również możliwość skierowania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, a to – co do zasady – przedłuża zwykle całą procedurę.  

 

Czy wybór sądu, w którym składa się pozew przeciwko bankowi ma znaczenie?

Sprawy „frankowe” najczęściej są rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, co wynika z faktu, że większość banków ma swoje główne siedziby w stolicy, jak również z uwagi na znaczną wartość przedmiotu sporu (sąd okręgowy a nie rejonowy w pierwszej instancji). Przepisy pozwalają jednak także na szukanie pomocy zgodnie z miejscem, gdzie dana umowa została zawarta, ewentualnie zgodnie z miejscem zamieszkania kredytobiorcy.

 

Sądy w Warszawie na pewno mają duże doświadczenie w tak zwanych „sprawach frankowych”, niestety są też zazwyczaj dużo bardziej obciążone, w związku z czym należy się liczyć z tym, że proces w sądzie warszawskim potrwa dłużej niż w innym mieście. Każda ze spraw wymaga więc pewnego omówienia w zakresie właściwości, które będzie uwzględniać różne wady oraz zalety danego rozwiązania.

 

Czy po wniesieniu pozwu można przestać spłacać kredyt frankowy?

Nie. Złożenie pozwu do sądu nie uprawnia do zaprzestania spłaty kredytu. Kredyt można przestać spłacać dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku, który na takie działania pozwoli. Na etapie składania powództwa (ewentualnie w trakcie procesu) można również rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie przez sąd powództwa poprzez brak obowiązku dalszej spłaty rat kredytu. Każda sytuacja wymaga jednak indywidualnej analizy i ustalenia, czy sytuacja określonego kredytobiorcy daje szanse na uzyskanie zabezpieczenia. W ostatnim czasie sądy częściej decydują się na udzielanie zabezpieczeń.

 

Ile kosztuje proces przeciwko bankowi w sprawie o kredyt w CHF?

Planując wystąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi, należy mieć na uwadze koszty wsparcia kancelarii, która będzie reprezentować kredytobiorcę, jak również koszty samego procesu. Ustalenie wynagrodzenia prawnika to indywidualna decyzja kredytobiorcy oraz pełnomocnika. Koszty procesu to natomiast przede wszystkim, co do zasady:

 • opłata sądowa od pozwu, która stanowi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 1000 złotych,

 • zaliczka na biegłego, której konieczność zapłaty może wystąpić w trakcie procesu, a która stanowi koszt około 2-3 tysięcy złotych (często mniej, ale zdarza się również, że więcej),

 • ewentualne koszty zastępstwa procesowego pozwanego banku w przypadku przegrania sprawy z bankiem.

 

Czy trzeba być obecnym na każdej rozprawie przeciwko bankowi?

Kredytobiorcy nie mają obowiązku uczestniczyć w każdej rozprawie. Pozew, co do zasady, powinien zawierać wniosek o przesłuchanie powodów (kredytobiorców) w charakterze strony, w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z oferowaniem kredytu i zawieraniem umowy kredytowej, ale powinna to być jedna rozprawa.

 

W pozostałych posiedzeniach sądu kredytobiorców zastępuje pełnomocnik, który przesłuchuje świadków (banki często wnioskują o przesłuchanie wielu osób) i przedstawia stanowisko kredytobiorców na rozprawach.

 

Kredyt we frankach szwajcarskich a wybór kancelarii prawniczej

Informacje zawarte poniżej w praktyczny sposób pomogą wybrać właściwą kancelarię prawną, reprezentującą „frankowiczów” w sprawach przeciwko bankom i wspierającą ich na każdym etapie tej sprawy – od napisania pozwu, aż po zapadnięcie pełnomocnego prawomocnego wyroku.

 

Komu powierzyć sprawę dotyczącą kredytu w CHF?

Generalnie „sprawy frankowe” są skomplikowane procesowo, dlatego prowadzenie procesu warto powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi, to jest radcy prawnemu lub adwokatowi. Warto, aby już na etapie rozmów o powierzeniu sprawy ustalać strategię procesową z mecenasem, który docelowo będzie prowadził dany proces. Kancelaria Lexperiens (https://lexperiens.pl/) ma duże doświadczenie w sprawach związanych z Frankowiczami oraz odfrankowieniem umowy kredytowej.

 

W ostatnim czasie pojawiło się wiele firm starających się pozyskać klientów posiadających kredyty frankowe, przy czym proces ostatecznie prowadzą inne podmioty, co może powodować wiele niejasności. Pewną wskazówką w wyborze pełnomocnika może być możliwość przedstawienia wygranych spraw, czyli konkretnych wyroków przeciwko konkretnym bankom. Warto również zadawać pytania dotyczące tego, które elementy umowy, regulaminów, załączników i tym podobnych dokumentów będą kwestionowane w procesie.

 

Skąd można wiedzieć, czego żądać od pozywanego banku?

Na potrzeby procesu to kancelaria prawna powinna ustalić, jakie żądania należy przedstawić w pozwie, jak również pomóc klientowi w ustaleniu konkretnych roszczeń pieniężnych. W celu ich opracowania, klient powinien uzyskać z banku stosowne zaświadczenia zawierające kwotę wypłaconego kredytu, oprocentowanie kredytu, wysokość spłaconych rat w rzeczywistej walucie spłaty (jeżeli kredyt był spłacany w PLN, to zaświadczenie powinno wskazywać spłaty w PLN).

 

Czy bank może wypowiedzieć umowę kredytową, jeśli będzie pozwany?

Złożenie pozwu przeciwko bankowi nie powinno rodzić żadnych negatywnych konsekwencji przeciwko kredytobiorcy. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej regulują zapisy tej umowy i bank nie ma prawa z nich korzystać w sposób dowolny.

 

Czy są szanse na obronę, jeżeli bank pozywa kredytobiorcę w przypadku braku spłaty kredytu w CHF?

Wiele „spraw frankowych” dotyczy sytuacji, w której bank pozwał kredytobiorcę, na przykład z uwagi na niemożliwość spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Obrona przed roszczeniami banku jest jak najbardziej możliwa, koniecznym jest jednak podjęcie odpowiednich działań najpóźniej na etapie otrzymania pozwu (nakazu zapłaty wraz z pozwem), a najlepiej na etapie otrzymania wypowiedzenia umowy kredytu. W takiej sytuacji sprawę warto powierzyć fachowemu pełnomocnikowi.

 

Jak wybrać najlepszą kancelarię przy „sprawie frankowej’?

Aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na wygranie sprawy przeciwko bankowi, warto:

 • wybrać kancelarię prowadzoną przez radcę prawnego lub adwokata,

 • prowadzić rozmowę z osobą, która będzie pełnomocnikiem, czyli z radcą lub z adwokatem,

 • wybrać kancelarię, która ma doświadczenie w prowadzeniu „spraw frankowych”, co oznacza, że może ona przedstawić wyroki uzyskane w przeszłości dla swoich klientów,

 • zapytać o wygrane dotychczas sprawy z bankami,

 • unikać firm, które nie są kancelariami radcowskimi lub adwokackimi,

 • prosić o przedstawienie zarzutów, które będą stawiane bankowi, to jest klauzul niedozwolonych występujących w umowie lub regulaminie, jak również pozostałej argumentacji, która zostanie wykorzystana w procesie,

 • wybrać kancelarię, która będzie prowadzić proces przeciwko bankowi nie tylko w oparciu o klauzule niedozwolone, ale szerszą argumentację, która zwiększa szanse na wygranie procesu,

 • nie wierzyć w zapewnienie, że proces jest na pewno wygrany – fachowy pełnomocnik nie może dawać gwarancji wygrania procesu.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij