Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Pojęcie cen transferowych obejmuje warunki, na jakich dokonywane są transfery dóbr, usług i praw niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Dotyczy to zarówno powiązań krajowych jak i zagranicznych, w tym powiązań z podmiotami usytuowanymi w tzw. rajach podatkowych.

Zmiany polskich przepisów podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku i zaostrzyły wymagania dotyczące dokumentacji cen transferowych są skutkiem inicjatywy krajów skupionych w OECD. Program BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ma na celu modyfikację przepisów podatkowych w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby ograniczały one możliwości obniżania podstawy opodatkowania i przerzucania zysków do wybranych jurysdykcji. Oznacza to, że przedsiębiorcy zobowiązani są stosować w transakcjach z podmiotami powiązanymi takie same warunki, jakie zostałyby ustalone przez niepowiązane ze sobą i niezależne podmioty.

Co obejmuje dokumentacja cen transferowych?

Obowiązujące od 2017 roku przepisy nakładają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych już na podmioty, których przychody lub koszty za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 2 milionów Euro. Przy tej kwocie sporządzana jest podstawowa wersja dokumentacji w zakresie cen transferowych, tj. dokumentacja lokalna. Kolejne progi kwotowe wymagają rozszerzonej wersji dokumentacji w zakresie cen transferowych, ponieważ wraz ze wzrostem dochodów i kosztów rośnie zazwyczaj także waga transakcji, dla których dokumentacja jest sporządzana. I tak, dla podmiotów, których przychody lub koszty za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 10 milionów Euro obowiązkowa jest również analiza benchmarkingowa, potwierdzająca, że ceny transferowe stosowane w transakcjach zostały ustalone na poziomie rynkowym, natomiast po przekroczeniu progu 20 milionów Euro, podmioty sporządzają także master file (dokumentację grupową). Ostatnią kategorią dokumentacji jest CBC – country by country reporting, czyli raport, który składają do Krajowej Administracji Skarbowej grupy kapitałowe realizujące skonsolidowane przychody przekraczające poziom 750 milionów Euro.

Jakich błędów unikać sporządzając dokumentację cen transferowych?

Najczęściej spotykanym błędem jest brak właściwej analizy ekonomicznej i funkcji, jakie pełni podatnik w grupie podmiotów powiązanych. Powoduje to zniekształcenie perspektywy i może prowadzić do błędnego wyboru danych rynkowych stanowiących bazę analiz benchmarkingowych.

Kolejną kwestią jest grupowanie transakcji – zdarza się, że przy analizie wyłączane są transakcje, które choć nie są jednorodne lub mają jednorazowy charakter, to odgrywają istotną rolę w ustalaniu rentowności dokumentowanych operacji. Innym problemem jest z kolei brak właściwego powiązania danych zarządczych i finansowych. Często również zdarza się nieodpowiedni dobór porównywalnych danych rynkowych, które mają uzasadnić ceny zastosowane w transakcji lub brak odwołania do danych wewnętrznych wynikających z analogicznych transakcji, które przedsiębiorca przeprowadził z podmiotami niepowiązanymi.

Współpraca z Moore Stephens Central Audit

Gwarantujemy pełne wsparcie przy tworzeniu dokumentacji zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku. Opracowanie dokumentacji zawsze zaczynamy od szczegółowej analizy finansowo-ekonomicznej. Przygotowujemy analizy porównawcze, proponujemy także weryfikację istniejącej dokumentacji w zakresie cen transferowych. W przypadku grup kapitałowych złożonych z wielu podmiotów, proponujemy również przygotowanie polityki cen transferowych, stanowiącej element dokumentacji MasterFile jak i bazę do ustalania warunków przyszłych transakcji. Zajmujemy się także doradztwem w zakresie cen transferowych.

Dlaczego warto współpracować z Moore Stephens Central Audit?

Zpewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym również profesjonalną analizę dotychczas sporządzonej przez Klienta dokumentacji i analiz benchmarkingowych. Naszym wyróżnikiem jest doświadczenie i wiedza w zakresie sporządzania analiz benchmarkingowych, które przygotowujemy w oparciu o bazy danych Infocredit, Amadeus, Orbis, Bloomberg, Royalty stat czy TP Catalyst. Jesteśmy ekspertami w zakresie analizy ekonomicznej działalności operacyjnej różnych branż oraz transakcji finansowych, transakcji obejmujących wartości niematerialne i prawne oraz w zakresie usług o niskiej wartości dodanej.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij