Sprzedaż nieruchomości kupionej przed ślubem pół na pół a przelew na konto tylko jednego współwłaściciela

Para nabywa nieruchomość jeszcze przed ślubem. Udziały każdej osoby wynoszą 50%. Dom staje się współwłasnością przyszłych małżonków. Jak wygląda sytuacja, w której przy sprzedaży tego domu zapłata z tytułu aktu notarialnego trafia przelewem w całości na konto tylko jednego z współwłaścicieli?

Majątek osobisty to całość środków zgromadzonych przed ustanowieniem wspólnoty majątkowej. Majątkiem osobistym można dysponować w sposób dowolny ponieważ jest on wyłączną własnością i nie stanowi składnika majątku wspólnego.

Oznacza to, że przy sprzedaży nieruchomości każdy z współwłaścicieli powinien otrzymać należną sobie część. Jeśli jest dwóch współwłaścicieli to każdy z nich powinien otrzymać taki procent zapłaty za sprzedaż jaki procent wynoszą jego udziały w nieruchomości.

Notariusz zezwoli wpisanie do aktu notarialnego sposobu zapłaty na rzecz tylko jednego udziałowca nieruchomości natomiast pouczy o konieczności uregulowania zapłaty wobec pozostałych współwłaścicieli.

Co w sytuacji kiedy beneficjent całości zapłaty nie przekaże środków pieniężnych wynikających z udziałów innym współwłaścicielom? W takiej sytuacji mamy do czynienia z przywłaszczeniem mienia oraz bezpodstawnym wzbogaceniem się (Marcin Łysuniec).

Co mogą zrobić współwłaściciele, którzy nie otrzymali swojej części zapłaty a stanowi to ich majątek osobisty? W pierwszej kolejności należy wysłać wezwanie do zapłaty. Jeśli to nie poskutkuje należy złożyć pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

Wezwanie do zapłaty, przekazania pieniężnych środków majątku osobistego – jak napisać? Wzór jest prosty:

Wzywam do przekazania środków pieniężnych majątku osobistego wynikających ze sprzedaży nieruchomości repertorium [tu wpisujemy dane aktu notarialnego] w kwotach:

[przykład]

  1. 52500 zł oraz 2) 16225,57 zł

z odsetkami ustawowymi liczonymi odpowiednio:

dla 1) od 15.06.2017r. oraz dla 2) od 08.01.2018r.

tj. na dzień 22.08.2021 dla 1) 14388,74 zł dla 2) 2756,77 zł

łącznie na dzień 22.08.21 pozostało do zapłaty 85871,08 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i osiem groszy).

Jeśli przelew został przekazane wcześniej należy zastosować do wyliczeń odsetek daty właściwe.

Środki proszę przekazać na rachunek bankowy [podajemy nazwę banku i numer konta] w terminie [podać termin].

[koniec przykładu]

Można dodać uzasadnienie, przykład: Środki osobiste nigdy nie zostały przekazane wbrew obowiązkowi i nadto wbrew bezpośredniemu poleceniu notariusza wykonania tej czynności niezwłocznie po otrzymaniu przelewów na rachunek wzywanej. Nigdy nie mogłem z nich samodzielnie korzystać zgodnie z prawem do samodzielnego dysponowania środkami osobistymi nie objętymi wspólnością majątkową małżeńską.

Co jeśli osoba pozbawiona majątku osobistego zmuszona jest do zadłużenia się? W takim przypadku należy w pozwie o wydanie nakazu zapłaty uzasadnić, że wzięcie pożyczki było konieczne i spowodowane brakiem środków finansowych. Sąd w wyroku powiększy kwotę nakazu zapłaty o koszty pożyczki (Wojtek Rocket).

Osoba, która otrzymała przelew i nie podzieliła się z pozostałymi współwłaścicielami bezpodstawnie wzbogaciła się oraz przywłaszczyła mienie. Wiąże się to z odpowiedzialnością za sytuację, w której znaleźli się pozostali współwłaściciele, konsekwencjami karnymi oraz skarbowymi. Konsekwencje skarbowe to konieczność zapłaty podwyższonej stawki podatkowej za kwoty nienależnie przywłaszczone. Podatek ten nie zostanie anulowany jeśli został już nałożony nawet jeśli po wyroku sądu zostanie wykonany nakaz zapłaty (Adrian Prusik).

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij