Dla wielu Polaków umowa o pracę to synonim luksusu, stabilizacji i bezpieczeństwa. I rzeczywiście tak jest, bowiem osoby pracujące na takiej umowie mają opłacane wszelkie niezbędne składki – ubezpieczeniowe i emerytalne – a do tego dostają wiele innych profitów wynikających z zatrudnienia na umowie o pracę. Nie bez znaczenia jest fakt, że tylko stabilna umowa na czas nieokreślony daje nam możliwość zaciągnięcia kredytu w banku.

Jak wygląda umowa o pracę

Umowa o pracę powinna zawierać przede wszystkim określenie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą, a także obowiązki, jakie ma wobec pracownika pracodawca.

Jest ich dość dużo, dlatego należy dopilnować, aby umowa została zawarta na korzystnych dla nas warunkach. Prawo i ekonomia dokładnie określają, co może, a czego nie może pracodawca, a także jakie są prawa i obowiązki pracownika.

W szczególności powinna ona zawierać opis miejsca pracy, zakres obowiązków, wynagrodzenie, jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę, ile godzin dziennie i ile tygodniowo maksymalnie może przepracować pracownik, a także ile będą wynosiły nadgodziny, oczywiście podejmowane dobrowolnie przez pracownika.

Umowa określa też, jakie będzie postępowanie w sytuacji choroby, niewywiązania się z obowiązków pracownika, czy też jakie konsekwencje poniesie pracodawca jeśli nie wywiąże się ze swoich obowiązków.

Ważne zapisy w umowie

Ważnymi zapisami w umowie o pracę są wszelkie szczegóły dotyczące charakteru i miejsca pracy. Inaczej mówiąc – umowa dokładnie określa, co wchodzi w zakres naszych obowiązków i gdzie możemy wykonywać pracę. Zatem, jeśli nie zostanie to zawarte w umowie, pracodawca nie może wysłać nas na przykład w delegację ani z pracy w biurze wysłać nas do roznoszenia ulotek na mieście.

Gdyby pracodawca zażądał od nas czegoś, co kłóci się z umową, nie jest to tylko nasza własna decyzja, czy się na to zgodzimy w sympatii do szefa, czy nie. Chodzi o to, że podczas wykonywania obowiązków nie określonych w umowie, gdyby coś nam się stało – nie otrzymamy odszkodowania!

Czas pracy

Umowa określa zatem dokładnie miejsce pracy i zakres wykonywanych obowiązków. Znajdziemy w niej również zapis o czasie pracy, na przykład systemie trzyzmianowym – z dokładnym określeniem, jak często następuje rotacja poszczególnych zmian, o ile wcześniej pracodawca musi nas poinformować o zmianach w grafiku i jak długo trwa zmiana (od której godziny do której).

Istotny jest zapis o dodatku za pracę nocną i w godzinach nadliczbowych – w zależności od wymiary czasu pracy każda godzina nadliczbowa powinna być dodatkowo nagradzana, ponadto pracownik ma prawo odmówić wyrabiania nadgodzin bez podania przyczyny.

Co, gdy zachoruję?

Umowa o pracę określa też dokładnie wymiar czasu wolnego od pracy (urlopu) i podstawy jego naliczania. Określa też zasady brania zwolnień lekarskich czy urlopów na żądanie, albo wolnych dni w związku z chorobą dziecka, co obowiązuje pracujące matki. Dzięki temu pracownik ma pewność, że w przypadku choroby będzie dostawał określoną część wynagrodzenia, podobnie w przypadku ciąży albo urlopu.

Umowa – ważna rzecz!

Umowa o pracę to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie podpisujemy w życiu. Określać ona będzie przez pewien czas, określony lub nie, zasady naszego funkcjonowania w miejscu pracy i nasz stosunek z przełożonym. Aby czuć się bezpiecznie, pracownik musi wiedzieć, co mu przysługuje w sytuacji choroby, czy wypadku w drodze do pracy, a także o ile wyższe będzie jego wynagrodzenie gdy będzie pracował w ponadnormatywnych godzinach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ