Demoralizacja nieletnich może dotyczyć wielu spraw. Jej przejawem jest m.in. niszczenie mienia, wagary, agresja, a także ucieczki z domu, czy też picie alkoholu. Jeżeli takie zachowanie ma charakter powtarzalny wtedy właśnie mówimy o demoralizacji. Oczywiście dotyczy ona osób, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Jeżeli dojdzie do demoralizacji nieletnich, co grozi za takie postępowanie?

Demoralizacja nieletnich – gdzie szukać pomocy?

Jeżeli dziecko zaczyna sprawiać problemy wychowawcze najczęściej rodzice szukają pomocy. Ma to miejsce, gdy nie potrafią sobie poradzić z zachowaniem nieletniego. Najczęściej udają się oni do psychologów, a nawet na terapię rodzinną, by móc poznać problem. Warto wiedzieć, że bunt nie jest równoznaczny z demoralizacją. Oczywiście warto także udać się do psychiatry, by sprawdzić czy zachowanie nie ma związku z zaburzeniami psychicznymi.
Jednak bywają sytuacje, że żadna forma pomocy nie działa i policja, rodzice, bądź szkoła zawiadamia sąd rodzinny i dochodzi do sprawy w sądzie dla nieletnich o demoralizację.

Jak wygląda sprawa w sądzie o demoralizację?

Sprawa w sądzie dla nieletnich o demoralizację rozpoczyna się od postępowania wyjaśniającego czy doszło do niej. Następnym krokiem jest wszczęcie postępowania. Wydaje je sędzia rodzinny i w dokumencie wskazuje osobę, która oskarżona jest o ten czyn. Postępowanie ma na celu ustalenie sytuacji rodzinnej małoletniego, należy ustalić także warunki w jakich mieszka. Konieczne jest także zdobycie informacji o oskarżonym.

Zebranie dowodów

Za zbieranie dowód i ustalanie świadków odpowiedzialna jest policja. Również zadaniem policjantów jest przesłuchanie nieletniego, jednak musi ono odbywać się w obecności rodziców, opiekunów prawnych, bądź też adwokata. Oczywiście warto pamiętać, że dozór cały czas na tym etapie postępowania pełni sędzia rodzinny. Po ustaleniu wszystkich dowodów sprawa przekazana jest to sądu rodzinnego.

Sprawa w sądzie dla nieletnich o demoralizację

Sprawy dla nieletnich jako, że dotyczą dzieci, czy też młodych osób do 18 roku życia są dosyć trudne z każdego punktu widzenia. Zatem, jak wygląda sprawa w sądzie o demoralizację? Sędzia rodzinny po zapoznaniu się z materiałem dowodowym odbywa rozmowę z nieletnim podczas, które pyta o jego przyznanie się do winy, rozmawia też o relacjach z rodzicami, rodzeństwem, czy też rówieśnikami. Przy wydaniu wyroku bierze także pod uwagę, jak często owe zachowanie się powtarzało oraz, czy oskarżony wyraża jakąkolwiek skruchę. Kolejnym krokiem jest postanowienie o trybie postępowania. Sędzia rodzinny może przekazać sprawę do szkoły, kiedy uzna, że ten organ wychowawczy posiada środki, które pozwolą wyeliminować problem. Sędzia może także zastosować postępowanie opiekuńczo-wychowawcze, zatem aby zmienić zachowanie nieletniego wystarczą tylko środki wychowawcze, bądź też lecznicze. Sprawa może być także przekazana prokuratorowi. Odpowiedzialność karna nieletnich ma miejsce w przypadku ciężkich przestępstw, wtedy też zamiast dozoru kuratora środkiem zapobiegawczym może być umieszczenie nieletniego w zakładzie opiekuńczym. Warto też wiedzieć, że jeżeli młodociany zostanie uznany winnym demoralizacji, ukarani mogą być także rodzice.

Demoralizacja nieletnich – co grozi?

Odpowiedzialność karna nieletnich dotyczy tylko ciężkich przestępstw, gdzie niekiedy dochodzi do tego, że młodociany odpowiada, jak osoba dorosłą. Warto pamiętać, że w przypadku spraw o demoralizację celem sędziego nie jest nałożenie bardzo surowej kary, ale zmiana postępowania młodocianego. Stąd, w sprawach demoralizacji nieletnich, karą może być tylko pouczenie, jeżeli oskarżony wyraża skruchę, a ponadto były inne czynniki, które świadczyłby o zmniejszeniu jego winy. Karą może być także naprawienie szkody i przeproszenie poszkodowanego. Dodatkowo może być ustalony nadzór rodziców, opiekunów, bądź też kuratora. Małoletni może być także umieszczony w rodzinie zastępczej, czy też bliskiej rodzinie, jeżeli rodzice, czy opiekunowie nie spełniają należycie swoich obowiązków wychowawczych. Jeżeli dochodzi do demoralizacji nieletnich, karą może być także umieszczenie w zakładzie poprawczym, czy też w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ