Na czym polega prawo do przedterminowego wykupu obligacji?

Inwestowanie we wszelkiego rodzaju instrumenty dostępne na giełdzie, jak i poza nią wymaga posiadania wiedzy, która pozwoli na jak najlepsze skorzystanie z możliwości, które oferuje. Osoby chcące ulokować posiadane środki w obligacjach, powinny zapoznać się m.in. z pojęciem przedterminowego wykupu, na którym skupiamy się w poniższym artykule.

Czym są obligacje?

Obligacje to jedna z wielu możliwości pomnożenia posiadanych pieniędzy poprzez inwestycje w papiery wartościowe. Stanowi dość bezpieczny instrument dłużny, który jest dowodem zaciągnięcia przez emitenta pożyczki u nabywcy papieru wartościowego. Wystawca zobowiązuje się do regularnego wypłacania określonego oprocentowania oraz, gdy nadejdzie termin wykupu, zwrotu wartości nominalnej. Prawo do emitowania obligacji w Polsce mają Skarb Państwa, instytucje publiczne takie jak np. gminy, a także przedsiębiorstwa. Im wyższa wiarogodność emitenta, tym niższe ryzyko utraty kapitału, ale także mniejszy prognozowany zysk. Inwestując w obligacje, warto pamiętać, że określają ją dwie ceny – nominalna, od której naliczane są odsetki i po jakiej emitent wykupi ją w czasie zapadalności oraz emisyjna, czyli taka, po której można ją nabyć. W przeciwieństwie do akcji nie dają one posiadaczowi żadnych uprawnień związanych z emitentem i jego przedsiębiorstwem, np. udziałów w firmie, prawo do udziału w zebraniach czy do dywidendy. Niezwykle dokładnie rynek obligacji opisuje blog obligacje24.com, warto zapoznać się z zawartymi tam materiałami, planując zakup papierów wartościowych.

Na czym polega prawo do przedterminowego wykupu obligacji?

Prawo do przedterminowego wykupu obligacji może być nadane jego nabywcy przez emitenta, przysługuje też wystawcy papiery wartościowego. Oznacza to, że po upływie określonego okresu i po wcześniej ustalonej cenie dokonuje się zwrotu zainwestowanych środków, przed upływem terminu zapadalności. Warto podkreślić, że w tym w przypadku obligacje nie podlegają oprocentowaniu od dnia wymagalności. Doliczana może być także opłata zmniejszająca odsetki, gdy z prawa skorzystał obligatariusz. Wymaganą przez przepisy formą złożenia dyspozycji jest pisemna. Raz złożonego żądania skorzystania z prawa do przedterminowego wykupu obligacji nie można anulować. Trzeba zaznaczyć, że praktyka ta najczęściej ma miejsce w przypadku obligacji korporacyjnych, głównie zabezpieczonych np. hipotecznych.

Kiedy warto skorzystać z prawa do przedterminowego wykupu obligacji?

Wspomniano wcześniej, że prawo do przedterminowego wykupu obligacji ma zarówno emitent, jak i obligatariusz. Wystawca papieru wartościowego zazwyczaj decyduje się na ten krok, dążąc do zrefinansowania zadłużenia i skorzystania z bardziej atrakcyjnych pod względem ekonomicznym form finansowania lub chcąc spłacić swój dług przed terminem zapadalności, gdy pozwala mu na to kondycja finansowa przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia obligatariusza warto skorzystać z takiej możliwości, gdy zauważona zostanie zmiana wskaźników związanych z kondycją firmy (takich jak np. zysk operacyjny podzielony przez odsetki lub zysk netto podzielny przez zysk operacyjny przed odjęciem odsetek od posiadanych zobowiązania). Często opłaca się skorzystać z tego przywileju także w przypadku perturbacji związanych ze strukturą własności, jak i niedopełnianiem obowiązku informacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że w bardzo wielu przypadkach prawo do przedterminowego wykupu obligacji przez wierzyciela może być obwarowane wieloma przepisami, tak aby nie naruszył on niespodziewanie struktury finansowej przedsiębiorstwa.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij