Władza Ustawodawcza Polsce jak wygląda?

Warto podkreślić, że system prawny w naszym kraju, funkcjonuje na zasadzie starego dość znanego modelu, który jest domeną w krajach demokratycznych. Chodzi tu między innymi o trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Ustawodawstwo pełni przede wszystkim parlament, który dzieli się na Sejm i Senat. W parlamencie na wzór krajów demokratycznych w obradach biorą udział posłowie, którzy są członkami poszczególnych partii politycznych. W parlamencie możemy też spotkać mniejszość niezależną, co oznacza, że osoby te nie należą formalnie do żadnego ugrupowania politycznego. Posłowie, którzy biorą udział w obradach, przygotowują najważniejsze projekty ustaw i uchwał, dzięki którym całej państwo może funkcjonować.

Nadzór prac

Praca parlamentu jest na bieżąco kontrolowana przez Marszałka Sejmu, Prezydium Sejmu i Senatu oraz przez Konwent Seniorów. Władza wykonawcza leży w rękach polskiego rządu, na czele Rady Ministrów stoi premier. Rząd to przede wszystkim podział na wielu szefów, którzy odpowiadają za prowadzenie poszczególnych resortów w państwie.
Ministrowie odpowiadają za wszystkie działania przed premier rządu. To właśnie najwyższa władza, czyli premier ma możliwość tworzenia i likwidowania poszczególnych resortów, jeśli zachodzi taka potrzeba, ale tego typu działania nie mogą wykraczać, poza pewne kompetencje. Premier jako faktyczny lider prezentuje skład rządu, który musi zaakceptować prezydent. Rząd, czyli cała Rada Ministrów jest odpowiedzialna za kierowanie polityką państwa oraz realizacją określonych uchwał i ustaw. Rząd wydaje również dekrety i inne rozporządzenia dla obywateli oraz prowadzi nadzór nad Skarbem Państwa. Partia rządząca uchwala projekt budżetu, ale osoby sprawujące władze, odpowiadają przed całym sejmem, za wszystkie posunięcia.

Ograniczenia władzy

Jeśli partia rządząca działa na szkodę państwa, opozycja może wystąpić o wotum nieufności, a nawet postawić cały rząd lub poszczególnych ministrów przed Trybunałem Stanu. Rząd to nie tylko stolica, ale także poszczególni przedstawiciele, działający na rzecz państwa w całym kraju. Wojewodowie i urzędnicy, którzy pracują w poszczególnych urzędach, stanowią odłam władzy, która pozwala zwykłemu człowiekowi załatwić określone sprawy.
Prezydent w Polsce może również wystosować własną inicjatywę ustawodawczą, chodź mało który włodarz, państwa się decyduje na taki krok.

Odwołanie do Konstytucji

Prezydent nie ma nieograniczonej władzy, jego obowiązki oraz kompetencję są z góry określone przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent jako najwyższa głowa w państwie jest na samej górze, jeśli chodzi o władzę wykonawczą. Może on nie tylko ogłaszać wybory do Sejmu i Senatu, ale w razie złego działania rządu, może skrócić kadencję sejmu i senatu, przez co ma realny wpływ, na wygląd państwa.
Prezydent zajmuje się różnego rodzaju referendami oraz głosowaniem w ważnych dla ludzi sprawach. Prezydent to także najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych, który ma pod sobą generałów oraz innych wyższych urzędników. Prezydent samodzielnie powołuje Radę Ministrów, a także zajmuje się tworzeniem praw i ustaw. W razie niekorzystnej ustawy dla społeczeństwa Prezydent może w dowolnej chwili wnieść prawo weta, dzięki czemu ustawa zostaje automatycznie odrzucona. Ustawa nie uzyskuje od razu mocy prawnej, musi zostać podpisana przez Prezydenta, dopiero wtedy ma ona moc wiążącą. Władza ustawodawcza to przede wszystkim prawa i obowiązki, jakie muszą spełniać poszczególne organy sprawujące realną władzę w państwie.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij