Polacy w Holandii stanowią dosyć liczną grupę etniczną, w sumie jest to około 250 000 osób (zarejestrowanych i przebywających czasowo). Coraz częściej znajdują tam lepsze oferty pracy, zakładają rodziny, uczestniczą w życiu społecznym. Jeśli natomiast ich sytuacja finansowa się pogorszy, Polacy mogą skorzystać z zasiłków w Holandii. Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? O jakie holenderskie zasiłki mogą wnioskować Polacy?

Zasiłki dla Polaków w Holandii – o jakie można wnioskować?

Polacy, którzy wyjechali do Holandii i podjęli tam legalnie pracę, mają prawo do pobierania zasiłków, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Nie oznacza to jednak, że każdy może takie wsparcie otrzymać, zasiłki w Holandii są dostępne dla Polaków, ale pod pewnymi warunkami (www.glospolski.nl). Najczęściej możliwe jest skorzystanie z zasiłku dla bezrobotnych, zapomogi społecznej i zasiłku na dzieci. Co trzeba zrobić, aby takie świadczenia zostały przyznane?

 

Zasiłek dla bezrobotnych WW-uitkering

W momencie, kiedy Polak pracujący w Holandii straci pracę, ma możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Musi on jednak spełnić kilka warunków, aby o takie świadczenie się ubiegać. Przede wszystkim trzeba mieć miejsce pobytu na terenie Holandii i być poprzednio legalnie zatrudnionym w tym kraju. Mało tego, wymagane jest przepracowanie w ciągu 36 tygodni co najmniej 26 z nich. Wnioskujący nie może też posiadać innej płatnej posady i w każdej chwili musi być gotowy do podjęcia innej pracy. Warunkiem otrzymania zasiłku jest też niezawiniona utrata stanowiska. Oznacza to, że przyczyną było np. wygaśnięcie kontraktu.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest w wersji podstawowej na 3 miesiące, później może być rozszerzony na czas, który uzależniony jest od stażu pracy.

 

Zapomoga społeczna Bijstand

Z zapomogi społecznej można skorzystać, jeśli nie zostały spełnione warunki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych lub gdy świadczenie to już wygasło. W tym przypadku również należy spełnić szereg wymagań. Należy mieć 18 lat i posiadać miejsce pobytu na terenie Holandii. Ponadto wnioskujący nie może posiadać dochodów lub majątku, za które byłby w stanie przeżyć. O zapomogę społeczną starać się mogą osoby, które nie pobierają innych zasiłków, np. dla bezrobotnych, nie przebywają w więzieniu i znają język niderlandzki na poziomie co najmniej podstawowym.

 

Zasiłek na dzieci Kinderbijslag

Zasiłek na dzieci jest wypłacany przez holenderski odpowiednik polskiego ZUS-u. Starać się o świadczenie mogą rodzice przebywający i pracujący legalnie na terenie Holandii. Zasiłek obejmuje zarówno dzieci własne, adoptowane, jak i te, których jesteśmy prawnymi opiekunami. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wieku dziecka i, co ważne, stale wzrasta. Wnioskując o taki zasiłek, należy przedstawić takie dokumenty jak akt urodzenia dziecka, akt ślubu (jeśli para jest małżeństwem), zaświadczenie o mieszkaniu razem, dokumenty ze szkoły dziecka (jeśli już się uczy), pismo z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające, że rodzice nie pobierają zasiłku oraz oświadczenie o dochodach. Ponadto konieczne jest załączenie dokumentów dotyczących zameldowania oraz pracy. Składając wniosek, należy jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ cały proces weryfikacji, szczególnie jeśli np. utrzymuje się rodzinę w Polsce, może być długotrwały.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ