5 najważniejszych praw pożyczkobiorców

Pożyczki w Polsce udzielne są zarówno przez instytucje bankowe, jak i te działające na rynku pozabankowym. Bez znaczenia na miejsce zaciągania zobowiązania, pożyczkobiorcy przysługują określone przez prawo przywileje. Poniżej znaleźć można wykaz 5 najważniejszych.

5 podstawowych praw pożyczkobiorcy

Poszukując informacji na temat wszelkiego rodzaju zobowiązań, bardzo często bazujemy na internecie. W celu znalezienia praktycznych wiadomości, warto skorzystać z rzetelnych źródeł, dobrym przykładem jest blog o pożyczkach UwagaFinanse.pl, gdzie opisano wiele istotnych aspektów, jak i rozwiązano problemy związane z tym typem finansowania. My dzisiaj skupiamy się na tym, że pożyczkobiorcy, tak jak każdemu innemu konsumentowi, przysługują pewne przywileje, co do których przestrzegania pożyczkodawca jest zobowiązany prawie. Jakie są najważniejsze?

1. Prawo do rzetelnej informacji na temat zaciąganego zobowiązania

Pożyczkobiorca zgodnie z przepisami ma prawo do zapoznania się z formularzem informacyjnym dotyczącym danego zobowiązania przed jego zaciągnięciem. W dokumencie zawiera się zazwyczaj dane instytucji, która użycza gotówkę, warunki oferowanej pożyczki, ale także prawa konsumenta związane z zaciągnięciem jej. Warto podkreślić, że dokument ten nie może wprowadzać w błąd, podobnie jak reklama produktu finansowego czy instytucji.

Ponadto pożyczkobiorca przed podpisaniem umowy na prawo do zapoznania się z jej wzorem. Nazywane jest to przez niektórych prawem do otrzymania umowy ramowej. Zawarte powinny być w niej warunki udzielenia zobowiązania, czyli m.in.: czas trwania kontraktu, całkowita kwota do spłaty, dane dotyczące kosztów (głównie RRSO oraz oprocentowania, ale także ewentualnych odsetek karnych), informacje o pozostałych prawach związanych np. z wcześniejszą spłatą zobowiązania lub odstąpienia od umowy. Musi być ona dostarczona pożyczkobiorcy na trwałym nośniku.

2. Prawo do wyjaśnień niejasnych informacji związanych z pożyczką

Zgodnie z prawem instytucja udzielająca pożyczki (bank, parabank, firma pożyczkowa) za pośrednictwem swoich pracowników ma obowiązek odpowiedzenia na wszelkiego rodzaju pytania pochodzące od pożyczkobiorców zgodnie z prawdą oraz aktualnie posiadaną wiedzą i obowiązującymi przepisami.

3. Prawo do uzasadnienia negatywnej decyzji pożyczkowej

Odrzucenie wniosku przez instytucję finansową związane jest z możliwością uzyskania przez wnioskodawcę uzasadnienia nieudzielenia pożyczki. W tym aspekcie warto wspomnieć także o prawie do bezpłatnej informacji na temat wyników weryfikacji w bazach dłużników.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

Wspomniono wcześniej o prawie do odstąpienia od umowy. Zgodnie z przepisami pożyczkobiorca ma 14 dni na zrezygnowanie ze zobowiązania. Niekonieczne jest podanie powodu zerwania umowy. Pożyczkodawca nie może nakładać kar umownych związanych z rezygnacją z produktu finansowego.

5. Prawo do wcześniejszej spłaty

Wcześniejsza spłata to możliwość uregulowania zobowiązania przed terminem określonym w umowie. Do podjęcia tego typu czynności niewymagana jest zgoda instytucji, jak i niekonieczne jest informowanie jej o takim zamiarze. Przywilej ten wynika z zapisów w aktach prawnych i nie może być podstawą obciążenia pożyczkobiorcy dodatkowymi kosztami.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij