Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Obecnie coraz więcej osób boryka się z problemem niespłaconych długów, kredytów czy postępowań egzekucyjnych, prowadzonych przez komorników sądowych. W związku z tym rośnie świadomość prawna społeczeństwa, która powoduje, że ludzie zaczynają się bronić przed bankami, które udzielają pożyczek na zbyt łatwych warunkach, powodując, że klienci banków nie są w stanie regularnie spłacać swojego zadłużenia.

Częstym mechanizmem jest również spłacanie danego kredytu pieniędzmi pożyczonymi u innego pożyczkodawcy, co prowadzi w większości przypadków do powstania spirali długów oraz jednocześnie do zupełnej utraty płynności finansowej. Co więcej, wierzyciele wykorzystując lepszą znajomość prawa występują w wymaganym terminie do sądów o wydanie wyroków, nakazów zapłaty, licząc tym samym, że dłużnik nie złoży środka odwoławczego, jakim jest na przykład sprzeciw od nakazu zapłaty we właściwym czasie. Taka sytuacja oznacza, że sąd wyda klauzulę wykonalności, która umożliwi skierowanie tytułu wykonawczego do kancelarii komorniczej, która dokona wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W związku z tym należy zwrócić uwagę na środki odwoławcze i próbować się bronić przed wierzycielami, którzy na przykład dochodzą wierzytelności już przedawnionych poprzez złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jednak, żeby to zrobić poprawnie należy zapoznać się ze wskazówkami, ułatwiającymi napisanie takiego pisma.

Termin, oznaczenie sądu oraz wartość przedmiotu sporu

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje uchylenie nakazu oraz ponowną szansę na rozpatrzenie sprawy. Jednak warto zauważyć, że jedynie złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w odpowiednim terminie powoduje, że taki tytuł straci moc, w części, która została zaskarżona. Najistotniejsze z pewnością jest złożenie środka odwoławczego, jakim jest sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie czternastu dni, od dnia doręczenia tytułu. Środek odwoławczy należy wnieść do sądu, w którym został wydany nakaz zapłaty. W piśmie procesowym pozwany powinien wpisać poprawnie sąd, a także oznaczyć strony postępowania- podać dokładne dane swoje, jak i strony przeciwnej – czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel czy nip, a także określić wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, której domaga się wierzyciel. Pominięcie którejkolwiek z tych rzeczy spowoduje, że sąd odrzuci sprzeciw.

Podnoszone zarzuty

W pisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty niezwykle ważne jest uzasadnienie. W poprawnym uzasadnieniu należy wykazać i dokładnie opisać czy sprzeciw dotyczy całości, czy jedynie części zadłużenia oraz wykazać okoliczności faktyczne i dowody, czyli tak zwane zarzuty, pod rygorem utraty szansy na ich przedstawienie na późniejszych etapach postępowania sądowego. Podniesienie zarzutów jest jednoznaczne ze wskazaniem konkretnych dowodów, potwierdzających konieczność negowania nakazu zapłaty. Można na przykład załączyć dowód spłaty całej należności, której dochodzi wierzyciel, pisemną zgodę wierzyciela na umorzenie długu czy nawet dokument potwierdzający upływ okresu wymagalności długu.

Załączniki, podpis oraz opłata

Przy pisaniu odwołania od nakazu zapłaty należy zwrócić szczególną uwagę na załączniki. Wszystkie zarzuty i dowody podnoszone w uzasadnieniu do sprzeciwu od nakazu zapłaty należy załączyć w oryginale. Kserokopie czy inne nieoryginalne dokumenty sąd po prostu nie weźmie pod uwagę. Co więcej, należy zwrócić uwagę czy odwołanie od nakazu zapłaty zostało czytelnie podpisane. Brak podpisu pod sprzeciwem od nakazu zapłaty zostanie uznany za brak formalny. Przy pisaniu sprzeciwu należy także zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe uiszczenie opłaty od sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jest to bardzo istotny element, ponieważ nieuregulowanie tej sumy spowoduje, że sąd nie będzie rozpatrywał wniosku pod względem merytorycznym. Warto zaznaczyć, że sprzeciwy złożone w postępowaniach upominawczych czy elektronicznych postępowaniach upominawczym według aktualnych przepisów prawnych nie wymagają składania opłaty od sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij