Roszczenie o zadośćuczynienie. Czy odszkodowanie przepada z czasem?

Jeśli ktoś wyrządził nam w życiu krzywdę i uszkodził naszą rzecz lub też inne mienie, to możemy pociągnąć go do odpowiedzialności cywilnej i domagać się przed sądem zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę. Oczywiście osoba pozywająca może też starać się o odszkodowanie za poniesione straty materialne lub moralne.

Każda osoba, wnosząca roszczenie o zadośćuczynienie, ma takie prawo i sąd rozpatruje tego typu sprawy w bardzo krótkim czasie. Czasem jednak osoby zwlekają ze zgłoszeniem sprawy i robią to wiele lat po zaistniałej szkodzie. W takich wypadkach może się okazać, że zadośćuczynienie lub odszkodowanie się nie należy takiej osobie, ponieważ minął określony czas i sprawa uległa przedawnieniu. W takiej sytuacji wszystkie roszczenia zostają automatycznie odrzucone i musimy mieć tego pełną świadomość.

Szkody w wyniku zaistniałych okoliczności

Szkoda może powstać z wielu różnych przyczyn, możemy mieć do czynienia z błędem lekarskim, nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem w zakładzie pracy oraz w wielu innych przypadkach, które są regulowane przez prawo. Roszczenia o zadośćuczynienie czy odszkodowanie to przede wszystkim artykuł 442 KC, który mówi wyraźnie, że wszystkie roszczenia związane ze szkodą czy czynem wyrządzonym przez drugą osobę ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, gdy poszkodowany wiedział o zaistniałej szkodzie oraz był świadomy osoby, która ją wyrządziła. Termin takiej szkody nie może mieć więcej niż dziesięć lat, ponieważ w każdym innym przypadku dochodzi do odrzucenia roszczenia.
W przypadku, gdy szkoda pojawia się w wyniku występku lub zbrodni, wówczas naprawienie szkody ulega przedawnieniu dopiero po dwudziestu latach od popełnienia danego przestępstwa niezależnie od tego, kiedy dokładnie poszkodowany dowiedział się o szkodzie czy o osobie odpowiedzialnej za jej wykonanie. W przypadku osób małoletnich przedawnienie roszczenia następuje w momencie, gdy osoba znajduje się dwa lata przed uzyskaniem pełnoletności.

Roszczenia uzasadnione nawet po latach

Przepisy w sprawie roszczeń są bardzo jasne i czytelne, zwłaszcza jeśli chodzi o roszczenia wynikłe w przypadku zaistniałego zdarzenia, które było przestępstwem, czyli czynem jawnym, wykonanym umyślnie przez określoną osobę. Nie ma tu więc mowy o szybkim przedawnieniu, ponieważ każdy osoba poszkodowana może dochodzić swojej racji w sądzie, nawet jeśli upłynęło dziewiętnaście lat od zaistniałej szkody.
To bardzo ważne przepisy prawne, pozwalające toczyć zarówno sprawy cywilne, jak i karne, ponieważ przestępstwo może być zaliczane do spraw karnych. Wszystkie nowelizacje prawa obowiązują wraz z dniem 10.08.2007 roku, są to bieżące przepisy, które obowiązują wszystkie osoby. Roszczenie o odszkodowanie możemy złożyć nawet, jeśli dowody powstałej szkody są mało szczegółowe.

To sąd ma tu najwięcej do powiedzenia

Ostatecznie to sąd zdecyduje, czy nasze roszczenia w danej sprawie były uzasadnione. Jeśli sędzia uzna inaczej to roszczenie, po prostu zostanie odrzucone. Przepisy mają za zadanie pomóc w przestrzeganiu prawa, jeśli osoba wyrządzająca szkodę żyje cały czas w lęku, ponieważ poważniejsze sprawy nie ulegają szybkiemu przedawnieniu, a osoby będące sprawcami takiej szkody, bardzo często trafiają na ławę oskarżonych w sądzie nawet po wielu latach, od zaistniałego zdarzenia.
Każda osoba poszkodowana, niezależnie od stopnia szkody powinna dowodzić swoich racji w sądzie po to, aby winni zostali należycie ukarani, nawet jeśli sprawa miała miejsce parę lat wcześniej. Zadośćuczynienie, czyli rekompensata za poniesione szkody, może być prowadzona w ramach sprawy cywilnej, wszystko zależy od okoliczności sprawy.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij