Odszkodowanie za błąd medyczny – odpowiedzialność karna za nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny odnosi się do sytuacji, w których przypuszcza się, że pracownik ochrony zdrowia, najczęściej lekarz, dopuścił się działań lub zaniechań, prowadzących do naruszenia praw pacjenta (np. do uszczerbku na jego zdrowiu lub nawet śmierci). Wyróżnia się tu przede wszystkim czyny nieumyślne, związane z nienależytym wykonywaniem zawodu, które mogą zostać zakwalifikowane jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a także inne, określone w kodeksie karnym lub specjalnych aktach prawnych regulujących działalność medyczną.

Co warto wiedzieć o błędach w sztuce lekarskiej? Ile wynosi odszkodowanie za błąd lekarski, czy nieumyślne spowodowanie śmierci? Gdzie szukać profesjonalnej pomocy? Zachęcamy do lektury!

Nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta przez lekarza – kodeks karny

W polskim prawie karnym odpowiedzialność karna za nieumyślne spowodowanie śmierci określona jest w art. 155 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł ten odnosi się do sytuacji, w których sprawca, przez brak należytej staranności lub roztropności, doprowadza do śmierci innej osoby. W kontekście zawodów medycznych, ten przepis może być stosowany do oceny czynów lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, którzy w wyniku swoich działań nieumyślnie powodują śmierć pacjenta.

Odpowiedzialność karna lekarza może również dotyczyć sytuacji, w których dopuszcza się on naruszenia praw pacjenta, co kwalifikuje się jako przestępstwo. Do takich naruszeń można zaliczyć naruszenie tajemnicy lekarskiej, czy działanie bez wymaganej zgody pacjenta na leczenie, jeśli taka zgoda jest prawnie wymagana. Przestępstwa związane z wystawianiem fałszywych zaświadczeń medycznych czy nadużyciem zaufania pacjenta również podlegają surowym sankcjom.

W praktyce, ocena czy dany czyn lekarza stanowi przestępstwo i pociąga za sobą odpowiedzialność karną wymaga dokładnej analizy okoliczności przypadku, w tym zastosowanych procedur medycznych i stanu wiedzy medycznej w momencie podejmowania decyzji oraz indywidualnej sytuacji pacjenta. W tym kontekście istotną rolę odgrywa proces dowodowy, w którym znaczenie mają opinie biegłych z dziedziny medycyny, oceniających, czy w danej sytuacji doszło do naruszenia standardów medycznych.

Znamiona czynu

Aby przypisać lekarzowi odpowiedzialność karną za nieumyślne spowodowanie śmierci, konieczne jest udowodnienie naruszenia zasad ostrożności. Należy określić, które konkretnie zasady zostały naruszone, ustalić istnienie związku przyczynowo-skutkowego między tym naruszeniem a następstwem w formie śmierci, a także ocenić, czy sprawca przewidywał lub mógł przewidzieć możliwość popełnienia takiego czynu zabronionego.

W skład tych zasad wchodzą następujące aspekty:

  • Brak zamiaru realizacji znamion czynu zabronionego – sprawca nie działał z intencją spowodowania śmierci ani nie miał świadomości, że jego działania mogą doprowadzić do takiego skutku. Działanie z intencją to już bowiem przestępstwo zabójstwa. 
  • Naruszenie reguł ostrożności wymaganej w danych okolicznościach – sprawca postępował w sposób niewłaściwy, odbiegający od przyjętych standardów postępowania czy zachowania w danej sytuacji. Naruszenie to dotyczy nienależytego zachowania, które powinno być kierowane odpowiedzialnością i ostrożnością adekwatną do okoliczności.
  • Związek między niezachowaniem ostrożności a wyczerpaniem ustawowych znamion typu czynu zabronionego – musi istnieć bezpośredni związek przyczynowy między zaniedbaniem lekarza a śmiercią pacjenta. Oznacza to, że nieumyślne działanie lub zaniechanie sprawcy musiało prowadzić do spowodowania śmierci, co jest uznawane za wyczerpanie znamion czynu zabronionego.
  • Przewidywanie lub możliwość przewidywania popełnienia czynu zabronionego –  dotyczy sytuacji, w której sprawca mógł lub powinien był przewidzieć możliwość wystąpienia szkodliwego skutku swoich działań. Nie chodzi tu o konkretne przewidywanie śmierci, ale o świadomość ryzyka działania niezgodnego z obowiązującymi standardami i możliwością powstania niepożądanych skutków.

Błąd medyczny – opinia biegłych

Aby móc dobrze ocenić zaistniały błąd medyczny ważna jest również opinia biegłych. Wydawanie takich opinii wymaga bezstronności (choć zdarza się, że eksperci z dziedziny medycyny wykazują stronniczość broniąc swoich kolegów zawodowych). W niektórych przypadkach opinie te mogą być nieobiektywne i powinny podlegać dokładnej analizie za pomocą dostępnych w procedurach karnych mechanizmów. 

Znaczenie dowodu z opinii biegłego w procesie jest bardzo ważne, dlatego warto rozważyć wsparcie doświadczonego prawnika w celu gruntownego zbadania sprawy oraz ewentualnego zakwestionowania wniosków eksperta. Fachowy pełnomocnik posiada wiedzę niezbędną do identyfikacji potencjalnych niedociągnięć w opinii oraz formułowania kluczowych pytań, które mogą być przedmiotem dodatkowego rozważania w trakcie analizy uzupełniającej dowodów opartych o opinie biegłych.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny konieczne jest wniesienie pozwu sądowego przeciwko odpowiedzialnej placówce medycznej, poszczególnym lekarzom lub ich ubezpieczycielom. Istnieje możliwość pozwania zarówno poszczególnych osób lub instytucji oddzielnie, jak i jednocześnie. Obecnie prawo wymaga by każda jednostka medyczna posiadała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które ma na celu pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za pomyłki w leczeniu.

Ocena perspektyw na wygraną w procesie o odszkodowanie za błąd lekarski wymaga dokładnej analizy dokumentacji medycznej i ogólnych okoliczności przypadku. W tym celu niezbędna jest współpraca z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w błędach medycznych, który posiada odpowiednią wiedzę i praktykę w tego typu sprawach.

Okres, w którym można dochodzić odszkodowania za błąd lekarski ogranicza trzyletni termin przedawnienia, licząc od momentu, kiedy pacjent zyskał świadomość o zaistniałej szkodzie oraz o osobie odpowiedzialnej za jej wyrządzenie.

Błąd w sztuce lekarskiej – pomoc sprawdzonej kancelarii medycznej

Zdecydowanie się na fachową pomoc prawną, szczególnie w tak skomplikowanych sprawach jak ubieganie się o odszkodowanie za nieumyślne spowodowanie śmierci, jest kluczowe dla osiągnięcia zadowalającego wyniku. Kancelaria adwokacka Sochański i Wspólnicy, specjalizuje się w sprawach cywilnych, ma szerokie doświadczenie w sprawach o odzyskiwanie i dochodzenie odszkodowań oraz oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, co jest nieocenione w procesie sądowym.

Profesjonalizm i wiedza specjalistyczna jakimi dysponuje zespół kancelarii pozwalają na skuteczną analizę i przygotowanie sprawy, a także reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania. Przygotowanie rzetelnej dokumentacji, właściwa argumentacja przed sądem oraz znajomość przepisów i orzecznictwa w zakresie prawa medycznego i odszkodowań, to tylko niektóre z atutów, które mogą przyczynić się do sukcesu w sprawie.

Dodatkowo, indywidualne podejście do spraw klientów jakie gwarantuje kancelaria, umożliwia dostosowanie strategii prawnej do konkretnego przypadku, co jest szczególnie ważne w kontekście emocjonalnym i złożoności prawnej, jakie niesie za sobą ubieganie się o odszkodowanie za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dzięki współpracy z kancelarią Michała Sochańskiego klienci mogą liczyć na wsparcie i kompetencję na każdym etapie drogi do sprawiedliwości, co sprawia, że jest to kancelaria godna polecenia. Sprawdzony prawnik medyczny dysponujący specjalistyczną wiedzą, jest w stanie zapewnić najlepszą możliwą obronę interesów swoich klientów.

Podsumowanie

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny, a w szczególności za nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza, stanowi poważny aspekt prawny, który wymaga od pracowników ochrony zdrowia należytej staranności i przestrzegania standardów medycznych. Art. 155. Kodeksu karnego jasno określa ramy odpowiedzialności za nieostrożne działania prowadzące do śmierci, podkreślając konieczność udowodnienia naruszenia zasad ostrożności oraz istnienia związku przyczynowego między działaniem, a skutkiem.

Proces dowodowy, często wspierany opiniami biegłych, jest kluczowy dla oceny czy doszło do błędu w sztuce medycznej. Z kolei uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny wymaga wnikliwej analizy dokumentacji medycznej i współpracy z doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w prawie medycznym, takimi jak adwokaci z kancelarii adwokackiej Sochański i Wspólnicy. Kancelaria oferuje indywidualne podejście i profesjonalne przygotowanie do procesu, zwiększając szanse na sprawiedliwe rozstrzygnięcie i uzyskanie zasłużonego odszkodowania.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij